Poszukiwani

10.05.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Ryszard Czuper

Pseudonim:b/d

Data i miejsce urodzenia:
31.01.1965r., Wysokie

Imiona rodziców:
Józef, Stanisława

Ostatnie miejsce zam.:
Wysokie 16, gm. Raczki

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W okresie od maja 2006r. do marca 2010r. w m. Sucha Rzeczka gm. Płaska uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Augustowie sygn. IIIRC 283/00 i protokołu Sądu Rejonowego w Augustowie sygn. IIIRC 243/00 obowiązku łożenia na utrzymanie czwórki dzieci D., D., K., D., C., przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych powodując powstanie zadłużenia w kwocie 47150 zł na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej, tj. o czyn z art. 209§1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
29.04.2010r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp.167/10

19.02.2010r.
Prokurator Okręgowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Adam Luto

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
15 czerwca 1974 r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Czesław, Halina z domu Luto

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Pułaskiego 56/17

Zawód:
stolarz

Rysopis:

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. W dniu 28 lipca 1997 r. , w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Suwałkach, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, używając broni palnej, dokonał rozboju na ustalonej osobie, skutkiem czego inna ustalona osoba doznała obrażeń ciał, które spowodowały jej zgon, zabierając w celu przywłaszczenia neseser z zawartością pieniędzy, działając na szkodę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tj. o czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 148 § 2 pkt. 4 kk, w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 4 kk w zb. art. 258 § 1 kk.

II. W miejscu i czasie jak w pkt. I, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, oddając strzały z broni palnej naraził na niebezpieczeństwo utraty życia, ciezkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, znajdujących się w holu budynku ustalonych osób, tj. o czyn z art. 160§ 1 kk w zb. z art. 258 § 1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08.10.2004 r., Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 458/04

16.02.2010r.
Prokurator Okręgowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Arkadiusz Mrówka

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
29 września 1970 r. w Ełku

Imiona rodziców:
Alfred, Maria z domu Marchel

Ostatnie miejsce zam.:
Ełk, ul. Gdańska 39/11

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 176/180,waga: 70-89 kg, włosy: krótkie proste, oczy: jasne

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. W okresie od 29 listopada do 16 grudnia 1999 r.
w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, nakłonił ustaloną osobę do otwarcia rachunku bankowego, przekazał jej kwotę pieniędzy, uzyskał od tej osoby 3 blankiety czekowe, które przekazał innej osobie celem podrobienia, a podrobione zrealizowano doprowadzając do wyłudzenia kwoty od posiadacza rachunku bankowego, działając na jego szkodę oraz wskazanego Banku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 310 § 1 i 2 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

II. W dniu 30 września 2000 r. w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą nakłonił ustaloną osobę do otwarcia rachunku bankowego, przekazał jej kwotę pieniędzy, uzyskał od tej osoby 3 blankiety czekowe, które przekazał innej osobie celem podrobienia, a podrobione zrealizowano wprowadzając w obieg, doprowadzając do wyłudzenia kwoty od posiadacza rachunku bankowego, działając na szkodę wskazanego Banku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 310 § 1 kk w zb. z art. 310 § 2 kk, w zb. z art. 310 § 4 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
22..06.2006 r., Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 365/06

10.02.2010r.

04.02.2010r.
Prokurator Okręgowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kosakowski Andrzej

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.04.1976 r. – Suwałki

Imiona rodziców:
Andrzej, Krystyna

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Reja 68/7

Zawód: b/d

Rysopis:

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W 2006 r. w Suwałkach udzielił dla ustalonej osoby środka odurzającego (heroiny), brał udział w obrocie znaczną ilością środka odurzającego
tj. o czyn z art. 59 ust. 1,3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
21.10.2009 r., sygn. II Kp 492/09

29.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Adam Ciwiński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
12.08.1970r., Sztum

Imiona rodziców:
Stefan, Bronisława

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Klasztorna 18

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w maju 2009r. korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, orzeczonej postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach, sygn. akt II Kow. 76/09, nie powrócił bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie trzech dni od dnia 21 maja 2009r. do Aresztu Śledczego w Suwałkach, tj. o czyn z art. 242§3 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
30.09.2009r., Sąd Rejonowy w Suwalkach, sygn. II Kp 459/09

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Ryszard Arszyło

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
27.09.1956r., Lębork

Imiona rodziców:
Marian, Stefania

Ostatnie miejsce zam.:
Wrocław, ul. Kmicica 10

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 176-180cm., oczy jasne, twarz owalna, włosy ciemnoblond

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W dniu 16.03.2007r. w banku BPH w Augustowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. O. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem poprzez przelanie na jego konto w Niemczech pieniędzy w kwocie 6.000zł euro tj. ok. 23.000zł na zakup samochodu marki Audi, z której to umowy nie wywiązał się, tj. o czyn z art. 286§1kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
20.09.2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 178/07

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Sylwester Bieńkowski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
15.04.1987r., Augustów

Imiona rodziców:
Sławomir, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Westerplatte 3/28

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 181-185cm, włosy ciemne-brunet, twarz owalna, oczy jasne

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od początku grudnia 2006r. do 29 grudnia 2009r. w Augustowie z terenu posesji przy ul. Ramotowskiego działając wspólnie i w porozumieniu z E.Ł., K.N i R.S. dokonał kradzieży blachy w ten sposób, że wykorzystując niezabudowaną posesję wszedł na jej teren skąd zabrał około 1.700 kg blachy kwasowej w arkuszach co stanowi wartość 17.000zł czym działał na szkodę K.S. tj. o czyn z art. 278§1kk w zw. z art. 12kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.09.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 348/09

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Grzegorz Grochowski

Pseudonim:
b/d
Data i miejsce urodzenia:
13.03.1987r., Augustów

Imiona rodziców:
Jerzy, Grażyna

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Wojska Polskiego 45/33

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 166-170, oczy jasne, twarz owalna, włosy ciemne krótkie uczesane na jeża.

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 02 lipca 2007r. w Augustowie w sklepie “Delta” M.S. przy ul. W. Polskiego 47 będąc uprzednio skazany za podobne przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawarł umowę nr 857125380120 na podstawie której uzyskał dla siebie kredyt j w wysokości 853,26 zł na zakup w systemie ratalnym telefonu komórkowego marki Nokia 6230i i karty MMC Kingston 1 GB z którego nie spłacił żadnej raty z j ustalonych trzech w kwocie 284,42zł każda, w ten sposób, że w treści wskazanej umowy złożył nierzetelne oświadczenie, iż zatrudniony jest jako pracownik fizyczny w P.P.H.U “Delta”: na czas nieokreślony od dnia 12.03.2007r. w sytuacji, gdy zatrudniony był tam na umowę zlecenie od 24.03.2007r. do 30.09.2007r. czym wprowadził w błąd AIG Bank Polska S.A. I Oddział we Wrocławiu odnośnie swojej zdolności kredytowej stanowiącej okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadzając wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 853,26zł tj. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 11§2kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.09.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 349/09

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Ewelina Buczyłowska

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
23.02.1987r. Augustów

Imiona rodziców:
Wiesław, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów ul. 29-go Listopada 6/4

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 14 sierpnia 2007r. w Augustowie przy ul. Partyzantów 15A działając wspólnie i w porozumieniu z K.W., przebywając w pokoju wynajmowanego przez obywatela Sri Lanki -A.R., wykorzystując jego sen z tylnej kieszeni spodni dokonała zaboru w celu przywłaszczenia portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 1900zł, karty pobytu cudzoziemca, prawa jazdy polskiego, karty bankomatowej BPH, karty doładowującej sieci Orange o wartości 25zł, tj. przedmiotów o łącznej wartości strat 1940zł, działając na szkodę wymienionego, tj. o czyn z art. 278§1kk w zb. z art. 278§5kk w zb. z art. 276kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
11.12.2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 259/07

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Edita Zubkova

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
13.12.1976r., brak danych

Imiona rodziców:
Viktor, Liols

Ostatnie miejsce zam.:
Litwa, Mażeikai, ul. Taikos 6

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W dniu 01.08.1996r. w Białymstoku w mieszkaniu przy ul. Grażyny 10 co najmniej godząc się na popełnienia przez D. A. i A. K. rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi w postaci broni palnej oraz granatu ręcznego na osobach J. i D. M udzieliła pomocy w dokonaniu niniejszego przestępstwa poprzez przeprowadzenie rozeznania w mieszkaniu przy ul. Grażyny 10 i umożliwienie wejścia A.K. do wewnątrz domu, co ułatwiło sprawcom rozboju w dokonaniu przez nich przestępstwa, w wyniku którego A.W. utracił 900USD oraz mienie o łącznej wartości 283,00złtj. o czyn z art. 18§2kk w zw. z art. 280§2kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
03.11.2005r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 184/05

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kamil Doroszkiewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.09.1983r., Augustów

Imiona rodziców:
Andrzej, Stanislawa

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Chreptowicza 9/1

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w styczniu 2004r. w Augustowie przy ul. Chreptowicza 9 w mieszkaniu nr 11 posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci pistoletu marki VOLTRAN 92 kal 9 mm z zatartym numerem fabrycznym, a następnie przedał za kwotę 600 zł dla B.N., tj. o czyn z art. 263§1 i 2 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
22.07.2008r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 220/08

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Tomasz Liczborowicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
31.01.1978r. Augustów

Imiona rodziców:
Andrzej, Teresa

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Wiklinowa 10

Zawód: b/d

Rysopis: wzrost: 176-180, oczy jasne, sylwetka krępa, twarz okrągła, włosy krótkie, znaki szczególne: tatuaże.

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od 16 października 2003r. do 04.06.2007r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie córki K.L., czym naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zaległość w ratach alimentacyjnych w wysokości 1530 zł zł na rzecz MOPS w Augustowie oraz 6445 złzł na rzecz przedstawicielki ustawowej U.J., tj. o czyn z art 209§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
30.08.2007r.. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 190/07

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Anna Terlecka zd. Mikulska

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
26.04.1959r., Nowinka

Imiona rodziców:
Jan, Irena

Ostatnie miejsce zam.:
Szczebra 43a/2, gm. Nowinka

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W okresie od dnia 28.11.2000roku do dnia 24.05.2002 roku działając w warunkach czynu ciągłego dokonała przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie 8642,81 złotych na szkodę Nadleśnictwa Szczebra gmina Nowinka w ten sposób, że:
– w okresie od dnia 28.11.2000roku do dnia 08.04.2002roku przyjęła od J. S. pieniądze w łącznej kwocie 2100,46 złotych według faktur numer
1003428, numer 1004832, numer 1004220 i numer 1002090 jako należność za zakup drewna, przy czym kwoty tej nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa Szczebra
– w okresie czasu od dnia 04.09.2001 roku do dnia 06.05.2002roku przyjęła od J. A. pieniądze w łącznej kwocie 1026,00 złotych w sześciu miesięcznych ratach po 171,00 złotych według dowodów wpłaty o numerach KP 01628/01, KP 00894/02, KP 02268/01, KP 00729/02, KP 00227/02 i KP 00005/02 jako spłatę zaciągniętego w Nadleśnictwie kredytu, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 16.05.2002roku przyjęła od S.B. pieniądze wkwocie 54,00 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00960/02 jako opłatę czynszu za mieszkanie, przy czym kwoty tej nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 28.02.2001 roku przyjęła od B. Cz. pieniądze w kwocie 144,95 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00439/01 jako opłatę abonamentu za telefon, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 22.11.2001 roku przyjęła od W. Ż. pieniądze w kwocie 74,00 złotych jako opłatę czynszu za mieszkanie według dowodu wpłaty numer KP 02178/01, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 24.05.2002roku przyjęła od T.T. pieniądze w kwocie 2184 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00986/02 jako należność za zakupiony w Nadleśnictwie samochód marki Polonez numer rejestracyjny SWL 9307, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 27.12.2001 roku przyjęła od J.K. pieniądze w kwocie 204, 57złotych według faktury VAT numer 1006022 i pieniądze w kwocie 311,69 złotych według faktury VAT numer 1006023 jako należność za organizację polowania przy czym tej kwoty nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 13.05.2002roku przyjęła od A. R. pieniądze w kwocie 207,68 złotych według faktury VAT numer 1002786 jako należność za zakup drzewa, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 07.03.2001 roku przyjęła od G.F. pieniądze w kwocie 466,24 złotych jako należność za wczasy według faktury VAT numer 1001146/02, przy czym tej kwoty nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 23.10.2001 roku przyjęła od A.M. pieniądze w kwocie 18,19 złotych według faktury VAT numer 1004875/02 jako opłatę za zużycie zimnej wody , przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 23.04.2002roku przyjęła od R. M. pieniądze w kwocie 546,56 złotych według dowodu wpłaty KP 00817/02 jako należność za dzierżawę działki, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
-w dniu 14.09.2001 roku przyjęła od S.Ż. pieniądze w kwocie 78,00 złotych według dowodu wpłaty numer KP 01685/01 jako opłatę czynszu za mieszkanie, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 28.03.2002roku przyjęła od S.M. pieniądze w kwocie 226,50 złotych według faktury VAT numer 1001927 jako należność za zakup drewna w Nadleśnictwie, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 26.02.2002roku przyjęła od H. J. pieniądze w kwocie 1000 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00440/02 jako zaliczkę na poczet wykonania kanalizacji w Ośrodku “Goła Zośka” gdzie wyżej wymieniona posiada domek letniskowy, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa to jest o czyn z artykułu 284 §1 kodeksu karnego w związku artykułem 12 kodeksu karnego,
II. W okresie czasu od dnia 28.02.2001 roku do dnia 24.05.2002roku. w miejscowości Szczebra gmina Nowinka działając w warunkach czynu ciągłego w celu użycia za autentyczne dokonała podrobienia dokumentów w postaci dowodów wpłaty do Nadleśnictwa Szczebra , gdzie pracowała jako kasjerka w ten sposób, że:
– w okresie czasu od 04.09.2007 roku do 08.04.2002roku podrobiła sześć dowodów wpłaty na nazwisko J.A. o numerach KP 01628/01; KP 00894/02, KP 02268/01, KP 00729/02, KP 00227/02, KP 00005/02 w ten sposób, że wystawiła inne dowody wpłaty o odpowiednio takich samych numerach wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności
na których złożyła swój nieczytelny podpis tj. dane ze stanem faktycznym
– w dniu 16.05.2002 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko B. S. o numerze KP 00960/02 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 28.02.2001 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko B. Cz. o numerze KP 00439/01 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę i rodzaj należności oraz osobę wpłacającego na którym złożyła swój nieczytelny podpis
to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 22.11.2001 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko W. Ż. o numerze KP 02178/01 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną kwotę wpłaty oraz rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 24.05.2002roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko T. T. o numerze KP 00986/02 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis
to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 23.04.2002roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko R. M. o numerze KP 00817/02 w tensposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis
to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 14.09.2001 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko H. Ż. o numerze KP 01685/01 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 26.02.2002roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko H. J. o numerze KP 00440/02 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym to jest o czyn z artykułu 270 paragraf 1 kodeksu karnego w związku artykułem 12 kodeksu karnego

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
20.12./2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 275/07

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Henryk Marcin Świtaj

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
15.07.1986r., Białystok

Imiona rodziców:
Henryk, Irena

Ostatnie miejsce zam.:
Białystok, ul. Rzemieślinicza 34/34

Zawód: b/d

Rysopis:
wzrost: 181-185, oczy jasne, twarz okrągła, włosy krótkie uczesane na jeża

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 28 sierpnia 2006r. o godz. 16.30 w Augustowie na ul. Portowej kierował samochodem osobowym m-ki Opel Vectra o nr rej. Bi 58292 będąc w stanie nietrzeźwości 0,44mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a§1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
29.07.2008r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 212/08

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Marek Pietraszkiewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.09.1969r., Augustów

Imiona rodziców:
Jerzy, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Śródmieście 3/53

Zawód: b/d

Rysopis:
wzrost: 176-180, szczupła sylwetka, oczy ciemne, twarz prostokątna, włosy krótkie proste.

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od lutego 2004r. do 13 kwietnia 2005r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci P. i P. rodzeństwa P., czym naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zaległość w ratach alimentacyjnych w kwocie 7000 zł na rzecz przedstawicielki ustawowej E.P., tj. o czyn z art 209§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
01.12.2005 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 216/05

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Józef Putyński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
19.03.1968r., Augustów

Imiona rodziców:
Zbigniew, Sławomira

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Waryńskiego 16

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w okresie czasu od czerwca 2005r. do 24 sierpnia 2005r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim ustawowego obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci J. i D. rodzeństwa P., czym naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zaległość alimentacyjną w wysokości 1800 zł na rzecz przedstawicielki ustawowej U.P., tj. o czyn z art. 209§1 kk
II. w okresie od 25 sierpnia 2005r. do 09 lutego 2009r. w Augustowie uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Augustowie, sygn. IIIRC 108/04 obowiązku łożenia na utrzymanie maloletnich D. i J. rodzeństwa P., przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zadłużenie w kwocie 23 190 zł na rzecz MOPS w Augustowie, tj. o czyn z art 209§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
18.07.2008r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 199/08,
29.04.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 146/09

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Jerzy Batus

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
06.11.1963 r. Suwałki

Imiona rodziców:
Włodzimierz, Wiesława

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, Osiedle II bl. 12/14

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w dniu 11 grudnia 2002 r. w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania w ten sposób, iż zawarł z dystrybutorem CYFRA+ umowę abonencką i otrzymał kompletny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej, a następnie nie przystąpił do regulowania opłat abonamentowych, do czego był zobowiązany powyższą umową wyłudzając w ten sposób usługi w łącznej kwocie 276 zł oraz wyżej wymieniony sprzęt wartości 1.050 zł, czym spowodował straty w łącznej kwocie 1.326 zł na szkodę CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. w Warszawie, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
II. w dniu 1 czerwca 2003 r. (miesiąc po wyłączeniu sygnału) w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przywłaszczył powierzone mu na podstawie umowy abonenckiej zawartej z dystrybutorem CYFRA+ mienie w postaci kompletnego zestawu do odbioru telewizji satelitarnej nadawanej przez wyżej wymienioną stację, składającego się z dekodera o numerze 485015998791, karty abonenckiej o numerze 7210361163947 oraz anteny satelitarnej o numerze 487156045370 o łącznej wartości 1.050 zł, i nie zwrócił zestawu pomimo rozwiązania umowy o abonament działając w ten sposób na szkodę CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. w Warszawie, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
27.08.2009 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 405/06

19.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Marcin Fiedorczyk

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
05.02.1987r., Dąbrowa Białostocka

Imiona rodziców:
Wojciech, Agata

Ostatnie miejsce zam.:
Dąbrowa Białostocka, Nowa Wieś 30

Zawód: b/d

Rysopis:
wzrost-176-180, szczupłej budowy ciała, oczy jasne, włosy krótkie ciemny bląd, tatuaże na rękach

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od 9 do 28 września 2008r. w m. Krasnoborki 42 gm. Sztabin dokonał kradzieży karty bankomatowej z numerem PIN, a nastepnie przy jej pomocy z bankomatu położonego przy ul. Żabiej 7 w Augustowie i przy ul. 3-go Maja 1C w Dąbrowie Białostockiej, oraz na terenie Białegostoku dokonał wypłaty gotówki z konta banku PKO BP, czym spowodował straty o łącznej wartości 2620 zł na szkodę L.K., tj o czyn z art. 278§5 kk w zw. z art. 278§1 kk w zb. z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
03.07.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 220/09

18.01.10 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kamil Jaroszewski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
09.03.1980 r. Ełk

Imiona rodziców:
Jan, Anna

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Nowomiejska 4/27

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od maja 2001 r. do kwietnia 2010 r. w Suwałkach, będąc zobowiązanym na mocy Ustawy i Wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach, nr sygn. III RC 943/00 z dnia 14.05.2001 r. do łożenia alimentów w kwocie miesięcznej po 250 zł, na utrzymanie swojej małoletniej córki A. J., reprezentowanej przez K. Ś., uporczywie uchylał się od tego obowiązku, przez co naraził w/w osobę na niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, i spowodował zadłużenie na rzecz wierzycielki w kwocie 16.736,69 zł, i na szkodę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach i spowodował zadłużenie z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie, 6.300 zł i na rzecz ZUS Oddział Białystok w kwocie 8.925,00 zł, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
30.04.2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 390/10

13.01.1010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Mariusz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
29.06.1975 r. Olecko

Imiona rodziców:
Wacław, Zofia

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Wesoła 28/1

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w dniu 03.04.2007 r. w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził AIG Bank Polska S. A. w Warszawie I Oddział we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w ten sposób, że przy zawieraniu umowy kredytowej o nr 857422150194 na zakup telewizora wprowadził w błąd pracownika upoważnionego do zawierania umów w imieniu banku odnośnie spłat kredytu, po czym nie przystąpił do spłacania zaciągniętego kredytu, czym działał na szkodę AIG Bank Polska S.A. w Warszawie I Oddział we Wrocławiu w wysokości 3.712,70 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
II. w dniu 03.04.2007 r. w Suwałkach w celu uzyskania kredytu na zakup telewizora w AIG Bank Polska S. A. w Warszawie I Oddział we Wrocławiu złożył nieprawdziwe oświadczenie odnośnie zatrudnienia w firmie “Javena” Przedsiębiorstwo Prywatne Grygieńć Sp. j. w Suwałkach, co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
19.06.2008 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 311/08

08.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Jan jaroszewski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
28.09.1952r. w m. Dubowo

Imiona rodziców:
Stanisław, Eugenia

Ostatnie miejsce zam.:
16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 4/24

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od października 2003r. do 31 sierpnia 2006r. w Suwałkach będąc zobowiązany z mocy ustawy i wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 17.04.2002r. sygn. akt III RC 222/02 do łożenia na utrzymanie córki M.Z. uporczywie uchylał się od obowiązku, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art 209 §1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
16.12.2009r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 563/09

05.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Andrzej Tarasewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
18.05.1960r. w Sztabinie

Imiona rodziców:
Wacław, Maria

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. 11-go Listopada 2/18

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w okresie czasu od lipca 2001 roku do czerwca 2008r. w Suwałkach, będąc zobowiązanym z mocy ustawy i wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 17 grudnia 200Ir. sygn. akt III RC 464/01 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 września 2004r. sygn. akt I C 460/04, do łożenia na utrzymanie swojego małoletniego syna Mateusza Tarasewicz, w zasadzonej kwocie po 300zł miesięcznie, płaconej cło rąk ustawowej przedstawicielki Ewy Tarasewicz, uporczywie uchylał się od nałożonego obowiązku alimentacyjnego, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i spowodował zaległości w wysokości 23 640,30 zł a w tym:-na rzecz uprawnionej Ewy Tarasewicz w kwocie 14 935,80 zł – na rzecz likwidatora Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 6 562,50 zł oraz na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 142,00 zł, tj. o czyn z art.209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.07.2008r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. IIKp. 361/08

29.12.2009
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Dzmitry Silantsyeu

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
06.01.1980r., Mińsk

Imiona rodziców:
Siergiej, Lubov

Ostatnie miejsce zam.:
Mińska, ul. Mieroszniczenko 12, Białoruś

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w dniu 14.05.2006r. około godz. 23.25 w Suwałkach na ul. Wojska Polskiego kierował samochodem osobowym m-ki Renault 19 o nr rej. 2029AAX będąc w stanie nietrzeźwości-1,8 promila alkoholu etylowego we krwi, tj. o czyn z art. 178a§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
31.10.2006r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 629/06

31.12.2009 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Marian Kapliński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
18.09.1957r. w Filipowie

Imiona rodziców:
Stanisław, Jadwiga

Ostatnie miejsce zam.:
Ełk, ul. Dobrzańskiego 5/57

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w okresie między grudniem 2004 roku, a lipcem 2005 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w powziętym z góry zamiarze niedotrzymania warunków przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w Suwałkach w dniu 13 grudnia 2004 roku, doprowadził obywatela Belgii – Carmelo Ventura, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 61.317 złotych, po uprzednim wprowadzeniu go w błąd co do zamiaru sprzedaży dla niego nieruchomości położonej w Ełku przy ulicy 11 listopada 37, to jest o czyn z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08.02.2006r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 66/06

31.12.2009 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Edyta BUDROWSKA

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.11.1976r. w Augustowie

Imiona rodziców:
Stanisław, Grażyna

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Lityńskiego 16/11

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w dniu 07.01.2002r. w Suwałkach w celu uzyskania dla siebie kredytu w kwocie 2.045,73zł z AIG Bank Polska S.A. w Warszawie na zakup łóżka ratanowego w systemie ratalnym przełożyła przedstawicielowi AIG CREDIT S.A. dokument stwierdzający nieprawdę w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie SAW-DOM w Augustowie, w którym zawyżono osiągane przez w/w dochody i okres zatrudnienia, a które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
14.06.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 259/05

30.12.2009 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Łukasz Wyziński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
05.09.1986r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Konstanty, Jolanta

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Franciszkańska 10/8

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:

    1. w dniu 19 września 2007r. w oddziale AIG w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 1, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę nr 357900780300, otrzymując kwotę 1.500 zł tytułem pożyczki, a następnie po wpłaceniu w ratach kwoty 924,16 zł zaprzestał dalszego regulowania należności przez co doprowadził bank AIG BP S.A. z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 575,84 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
    1. w dniu 24 grudnia 2007r. w oddziale AIG w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 1, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę nr 357505562942, otrzymując kwotę 5.000 zł tytułem pożyczki, a następnie po wpłaceniu w ratach kwoty 964,48 zł zaprzestał dalszego regulowania należności przez co doprowadził bank AIG BP S.A. z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 4.035,52 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
    1. w dniu 20 maja 2008r. w placówce Dominet Bank S.A. Suwałkach przy ul. Noniewicza 93a, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego w ofercie na tak i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę nr KG/280015, otrzymując kwotę 3.500 zł tytułem pożyczki, a następnie nie przystąpił do spłaty rat kredytu, przez co doprowadził do Dominet Bank S.A. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 3.830 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
  1. w dniu 20 maja 2008r. w placówce Dominet Bank S.A. Suwałkach przy ul. Noniewicza 93a, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego w ofercie na tak i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę o korzystanie z karty kredytowej nr VCE/659/00225/01 z limitem 750 zł, a następnie nie przystąpił do spłaty rat kredytu, przez co doprowadził Dominet Bank S.A. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 750 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
03.11.2009r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 515/09

22.12.2009
Imię i nazwisko:
Karol ChocholskiPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
20.05.1979 r. Suwałki

Imiona rodziców:
Józef, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Noniewicza 40/110

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w dniu 18 grudnia 2005 r. ok. godz. 19.30 w Suwałkach w mieszkaniu nr 2 przy ul. Osiedle II bl. 7 naruszył nietykalność cielesną policjanta J. J. podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że kopnął go w nogę, tj. o czyn z art. 222 § 1 kk
II. w miejscu i czasie jak w pkt I w celu zmuszenia policjanta J. J. do zaniechania prawnie podjętej czynności służbowej zatrzymania użył wobec niego przemocy polegającej na duszeniu i próbie wyrwania z rąk pałki służbowej, a następnie zagroził pozbawieniem życia w/w i policjantowi T. K. oraz użył wobec policjantów słów uznanych powszechnie za obelżywe podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
14.03.2006 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 151/06

21.12.2009
Imię i nazwisko:
Grzegorz KrysiewiczPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
06.10.1974 r. Białystok

Imiona rodziców:
Lech, Henryka

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Młynarskiego 14/101

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od 20 czerwca do 11.09.2006 r. w Suwałkach przy ul. Przytorowej 19 działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętego zamiaru, prowadząc działalność gospodarczą w postaci Hurtowni “RAJ” w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd doprowadził Z.P.S “IRWEGA” W. G. Produkcja Makaronów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci makaronu o łącznej wartości 3.545, 48 zł, w ten sposób, że w dniach 20 czerwca, 05 lipca i 01 sierpnia 2006r. pobrał towar, za który miał uregulować należność w terminach zawartych w fakturach nr F/l/06/002644, F/1/06/002315, F/l/06/002084, ostatnia do 31 sierpnia 2006r. lecz tego nie uczynił i zerwał kontakt z pokrzywdzonym wyjeżdżając 03 września 2006 r. do Chicago czym działał na szkodę Z.P.S “IRWEGA” W. G. Produkcja Makaronów, ul. Ogrodowa 3a, 05-119 Legionowo Michałów Reginów o wartości 3.545,48 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
15.01.2007 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 24/07

21.12.2009
Imię i nazwisko:
Ireneusz KrólPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
08.10.1972 r. Sztum

Imiona rodziców:
Stanisław, Renata

Ostatnie miejsce zam.:
Jodłówka 2 C, gm. Stary Targ

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od października 2008 r. do września 2009 r. w miejscowości Bondziszki, gm. Rutka Tartak, będąc zobowiązany na mocy Ustawy i Wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sygn. akt III RC 472/01 z dnia 31 grudnia 2001 r., oraz Wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sygn. Akt III RC-324/03 z dnia 27 maja 2003 r. do łożenia alimentów w kwocie miesięcznej po 280 zł, na utrzymanie swojej małoletniej córki A. T., reprezentowanej przez matkę E. T., uporczywie uchylał się od tego obowiązku, przez co naraził w/wymienioną osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, i spowodował zadłużenie na rzecz wierzycielki w kwocie 11.349,66 zł, oraz spowodował zadłużenie na szkodę GOPS w Rutce Tartak z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6.069,00 zł i z tytułu wypłacanego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przez GOPS w Rutce Tartak w kwocie 3.080,00 zł, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
22.09.2009 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 446/09

21.12.2009
Imię i nazwisko:
Michał Jerzy PawełczykPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
14.05.1984 r. Rzeszów

Imiona rodziców:
Marek, Ewa

Ostatnie miejsce zam.:
Rzeszów, ul. Solarza 8/57

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w nocy z dnia 23/24 lipca 2006 r. w miejscowości Motule Stare gm. Filipów z namiotu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch kamizelek ratunkowo-wypornościowych firmy SEEMAN i AQUALUNG o łącznej wartości 2.500 zł na szkodę I. A. K., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.12.2006 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 732/06

18.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Grzegorz SobczakPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
25.03.1958 r., Elbląg

Imiona rodziców:
Konstanty, Kamila

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Kowalskiego 26/22

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. od listopada 2002 roku do marca 2003 roku, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako właściciel Przedsiębiorstwa Prywatnego ERMEC zobowiązany do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, działał na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Inspektorat w Suwałkach oraz uporczywie naruszał prawa niżej wymienionych pracowników wynikające z ubezpieczenia społecznego:

– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Marka Łukowskiego powodując zaległości na kwotę 1519,46 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do lutego 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Agnieszki Ciszewskiej powodując zaległości na kwotę 1750,67 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Andrzeja Dyoniziak powodując zaległości na kwotę 1608,45 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do grudnia 2002 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Grzegorza Grochowskiego powodując zaległość na kwotę 857,49 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do stycznia 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Haliny Korotko powodując zaległość na kwotę 181,88 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Izabeli Kupich powodując zaległość na kwotę 1658,59 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Bożeny Malarewicz powodując zaległość na kwotę 3700,67 złotych
w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do lutego 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Jarosława Milewskiego powodując zaległość na kwotę 1705,44 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Iwony Orłowskiej powodując zaległość na kwotę 1847,22 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Aureliusza Perkowskiego powodując zaległość na kwotę 2336,30 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do lutego 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Marka Serafin powodując zaległość na kwotę 2683,28 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do stycznia 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Leszka Truchan powodując zaległość na kwotę 319,35 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Roberta Urynowicz powodując zaległość na kwotę 2828,80 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do stycznia 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Stanisława Wnukowskiego powodując zaległość na kwotę 260,27 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Jerzego Zakrzewskiego powodując zaległość na kwotę 2670,39 złotych tj. o czyn z art. 218 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
II. w okresie od 7 listopada do 26 grudnia 2002 roku w Suwałkach prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne ERMEC z siedzibą przy ulicy Sejneńskiej 18A, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANGO w Kałuszynie w ten sposób, że na podstawie faktur VAT o numerach: FV5/02/13025, FV5/02/13343, FV5 /02/13714, FV5/02/14063, FV5/02/14064, FV5/02/14400 nabył z wymienionego Przedsiębiorstwa artykuły spożywcze o łącznej wartości 15.101,58 złotych a następnie zbył zakupione towary nie regulując za nie należności wobec Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ANGO i wprowadzając je w błąd co do zamiaru powstałego w ten sposób zobowiązania, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
III. w okresie od 4 stycznia do 17 kwietnia 2003 roku w Suwałkach działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził Szczepana Stanisława Stanik do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w ten sposób, iż pobrał z firmy Przedsiębiorstwo Przemysłowo -Handlowo -Usługowo FRUTICO Export-Import będącej własnością wymienionego przetwory owocowo-warzywne o łącznej wartości 19.026,75 złotych za które nie uiścił zapłaty czym działał na szkodę Szczepana Stanisława Stanik, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
IV. w okresie od 10 stycznia do 3 kwietnia 2003 roku w Suwałkach prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne ERMEC z siedzibą przy ulicy Sejneńskiej 18A, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakłady Przemysłu Spożywczego IRWEGA w Legionowie w ten sposób, że na podstawie faktur VAT o numerach: F/C/03/000035, F/C/03/000132, F/C/03/000202, F/C/03/000289, F/C/03/000397 nabył z wymienionego przedsiębiorstwa makarony o łącznej wartości 4.494,58 złotych a następnie zbył zakupiony towar nie regulując za nie należności wobec Zakładu Przemysłu Spożywczego IRWEGA i wprowadzając je w błąd co do zamiaru powstałego w ten sposób zobowiązania, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, V. w okresie od kwietnia 2003 roku do lipca 2005 roku w Suwałkach będąc zobowiązanym na mocy Ustawy i Wyroków: Sądu Rejonowego w Suwałkach numer sygnatury III RC-309/03 dnia 23.07.2003 roku i Sądu Okręgowego w Suwałkach numer sygnatury I C-136/04 z dnia 16.05.2004 roku do łożenia na utrzymanie swoich małoletnich dzieci: Eryka, Macieja i Pawła, rodzeństwa Sobczak, uporczywie uchylał się od tego obowiązku, przez co naraził wymienione osoby na niemożliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
19.12.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 598/05

04.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Mariusz SzczypińPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.04.1977r., Augustów

Imiona rodziców:
Piotr, Alicja

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. E. Plater 17/2

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
1. w dniu 14.02.2000 r. w Suwałkach wyłudził poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego w ten sposób, że podrobił dokument w postaci zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierającego sfałszowany podpis R. I., a następnie posłużył się tym dokumentem jako autentycznym oraz dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego seria DD 2765400 wystawionym na R. I. czym wprowadził B. S. pracownika Urzędu Miejskiego w Suwałkach w błąd i doprowadził do wystawienia dokumentu w postaci zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Suwałkach Wydział Polityki Społecznej i Gospodarczej, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 275 § 1 k kk w zw. z art. 11§2kk,
2. w okresie między 18.03.2000r. a 14.04.2000 r. w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 83, w pomieszczeniach myjni samochodowej przyjął i pomógł do ukrycia od nieustalonej osoby elementy nadwozia i skrzynię biegów od samochodu osobowego marki FIAT CINQUECENTO 700, koloru niebieskiego, o numerze rejestracyjnym SWO 0375 i numerze nadwozia ZFA 17000001143812 i numerze silnika 170A0463749071 pochodzącego z kradzieży na szkodę D. W. o wartości 15.600 złotych na szkodę w/w, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk,
3. w dniu 14.04.2000 r. w Suwałkach, działając w zamiarze udzielenia pomocy do popełnienia przestępstwa dla Ł. P., polegającego na usunięciu i przerobieniu znaków identyfikacyjnych nadwozia samochodu osobowego marki VOLVO 360 o numerze rejestracyjnym U-503499, przez wycięcie pola numerowego nadwozia o numerze XLB344243EC888133 i wspawaniu go do innego pojazdu, ułatwił wyżej wymienionemu popełnienie tego przestępstwa udostępniając na czas popełnienia przestępstwa pomieszczenia myjni samochodowej przy ulicy Noniewicza 83, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 306 kk,
4. w dniu 30 maja 2000 r. w Suwałkach doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.817,44 zł firmę LUKAS Spółka Akcyjna we Wrocławiu Oddział w Warszawie w ten sposób, iż działając z góry powziętym zamiarem nie spłacenia zaciągniętego długu nabył w systemie sprzedaży ratalnej Deck “Technics” typ RS-AZG, CD “Technics” typ Sl-Ps 670, wzmacniacz + kolumny “Technics” typ S.A.-AX 530 wartości 4.199,76 zł który po wpłaceniu 15 procent wartości został mu wydany z zastrzeżeniem prawa własności na rzecz kredytującego, zakazem udostępniania osobom trzecim oraz obowiązkiem regularnej spłaty długu nie spłacając do dnia wszczęcia postępowania kwoty kredytu oraz nie zwracając kredytodawcy przywłaszczonego mienia, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
21.10.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 459/05

04.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Waldemar Marek GaruckiPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
13.03.1958r., Siedlce

Imiona rodziców:
Marian, Amelia

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Lityńskiego 16/4

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
we wrześniu 2002r. w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Bank PKO SA do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 10 903,56 zł w ten sposób, iż posiadając w wyżej wymienionym Banku Eurokonto Plus z limitem pożyczki do 50 000 zł pobrał z tego konta pieniądze przekreczając przyznany mu limit pożyczki o kwotę 10 903,56 zł czym działał na szkodę Banku PKO SA Oddział w Suwałkach, tj. o czyn z art. 286§1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
26.01.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 40/05

04.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Tomasz CieslukowskiPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
22.04.1974r., Suwałki

Imiona rodziców:
Józef, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Klonowa 47A/42

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie czasu od 11 lipca 2005r. do 22 lipca 2005r. w Suwałkach będąc zatrudnionym na stanowisku przedstawiciela handlowego Firmy Handlowo – Usługowej DAPP działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczył sobie powierzone mu mienie działając w ten sposób, że pobierał z firmy towar na łączną kwotę 5 000 zł, sprzedawał go klientom, a uzyskanych w ten sposób środków nie zwrócił do kasy, czym działał na szkodę wyżej wymienionej Firmy, tj. o czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08.12.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 574/05