Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi W. – jako oskarżonemu i o to, że:

w okresie od 2011 roku do 14 października 2018 roku w Olecku rozpowszechniał w  sieci, przechowywał, utrwalał w pamięci nośników elektronicznych pliki video – oraz graficzne zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich jak też uzyskiwał do nich dostęp.

tj. o czyn z art. 202§ 3 kk w zb. z art. 202 § 4a kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Podejrzany przebywa w  Areszcie Śledczym.

Komunikat Rzecznika

            Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przedstawiła dzisiaj  dla Roberta R zarzut popełnienia 5 przestępstw z art.217§1 kk polegających na tym ,że w/w w 2018 r w Szkole Podstawowej w K……..

naruszył nietykalność cielesną małoletnich 4 uczennic.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w  tygodniu w KPP Sejny połączonego z zakazem prowadzenia jakichkolwiek zajęć,  w tym dydaktycznych z małoletnimi dziewczętami oraz zobowiązano podejrzanego do powstrzymywania się od jakichkolwiek kontaktów z ustalonymi pokrzywdzonymi.

Komunikat Rzecznika prasowego

           Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi S. – jako oskarżonemu i o to, że w okresie listopada 2017 roku w Olecku na terenie Oddziału Chirurgicznego Szpitala …….. w Olecku pełniąc obowiązki ordynatora, na którym ciążył obowiązek opieki na pacjentem Piotrem Cz. Narażonym na niebezpieczeństwo nie zachował należytej staranności w ten sposób, że mając wiedzę o stanie zdrowia pacjenta nie zlecił konkretnych badań parametrów zapalnych, nie zlecił kontynuowania antybiotykoterapii, nie wdrożył profilaktyki przeciwzapalnej pomimo stwierdzenia w karcie ryzyka- średniego stopnia takich powikłań , nie skontrolował morfologii przed wypisem i pomimo dużego ryzyka zakażeń otwartej rany pachwinowej zlecił dalsze ambulatoryjne leczenie w poradni chirurgicznej, przez co nieumyślnie naraził Piotra Cz. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czym działał na jego szkodę; tj. o czyn z art. 160 § 2 kk w zw. z art.160 § 3 kk.


KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nie jest prawdą , jak podano w art.pt:”Konkurs na anonimy dotyczące posłanki wraca do prokuratury. Jest decyzja sądu”  opublikowanym  na portalu Onet Białystok w dniu 8 maja 2019 ok – jakoby Suwalska Prokuratura „przez kilka miesięcy przerzucała się z Warszawską  Prokuraturą sprawą z zawiadomienia posłanki Pani Bożeny Kamińskiej” dotyczącej wystąpienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku p. Daniela Kołnierowicza.

Suwalska prokuratura nigdy nie prowadziła jakiegokolwiek postępowania przygotowawczego z zawiadomienia pani posłanki Bożeny Kamińskiej dotyczącego zachowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku p. Daniela Kołnierowicza.

Z poważaniem

Ryszard Tomkiewicz/Rzecznik Prasowy

Komunikat Rzecznika prasowego

I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach prowadzi śledztwo, wszczęte 14.03.br, dotyczące tzw. Piramidy finansowej, która miała miejsce na terenie Ełku.

Czynności były wykonywane wspólnie z KPP Ełk.

W sprawie zatrzymano, a następnie na wniosek prokuratury aresztowano na okres 3 miesięcy dwie osoby, tj.

1.Justynę W. – której prokuratura zarzuciła to, że:

I. działając w okresie 2015 – 2019 w Ełku i Suwałkach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych 5 pokrzywdzonych na kwotę co najmniej 2.806 904 zł stanowiące mienie wielkiej wartości  oraz wiele innych osób w ten sposób, że pod pozorem współpracy z firmą Ekspert (która w rzeczywistości nie miała miejsca) wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru i sposobu zainwestowania  środków pieniężnych pochodzących z kredytów bankowych zaciągniętych przez w/w oraz możliwości ich spłaty, działając tym samym na szkodę kredytobiorców oraz banków,

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk

II. w okresie jak w pkt I w Ełku, działając z inną ustaloną osobą, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych  nabywała od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości,

tj. o czyn z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk

2.Karola B.- któremu zarzucono to, że w okresie 2015-2019 w Ełku, prowadząc firmę pod nazwą „B……”, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą,  w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych  przyjął pochodzące z przestępstwa zarzuconego Justynie W. środki pieniężne i nabywał od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości,

tj. o czyn  z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk

Przyjęta z postanowieniu o przedstawieniu zarzutu wota 2.806 904 zł jest kwotą wstępną.

Wysoce prawdopodobnym jest, że liczba pokrzywdzonych może kształtować się w granicach ok 150 osób, a kwota oszustwa w ramach piramidy finansowej może sięgać  ok  60 mln złotych.

W wyniku przeszukań i innych czynności organów ścigania zabezpieczono luksusowe pojazdy, nieruchomości (16 szt na kwotę ok 7 mln zł  ), inne ruchomości, w tym wyroby ze złota.

W/w śledztwo zostanie połączone z innym postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach, współpracującą z  reprezentantami Krajowej  Administracji Skarbowej – t. Urzędem Skarbowym w Ełku oraz Urzędem Celno -Skarbowym  w Olsztynie a dotyczącym tzw. „pustych fakur”.