Komunikat Rzecznika prasowego

Suwalska  Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo p-ko Aurimas G. podejrzanemgo o to, że w dniu 11.10.2018 r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania przewoził ciągnikiem samochodowym marki SCANIA wraz z naczepą o wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy w postai 656000 paczek papierosów różnych marek, które uprzednio wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawieniu organowi celnemu i zgłoszenia towaru celnego, przez co nastąpiło uszczuplenie należności celnej w kwocie 861 512,00 zł oraz podatków wielkiej wartości w kwocie 14 340 049,00 zł w tym podatek akcyzowy w kwocie 11 217 801,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 3 122 248,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

komunikat Rzecznika prasowego

Suwalska  Prokuratura Rejonowa nadzoruje dochodzenie  przeciwko Adrianowi M., podejrzanemu o to, że w dniu 08 października 2018 r., około godz. 23:30 na chodniku przed bramą przy ul. Waryńskiego w Suwałkach działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonym mężczyznami używając bliżej nieustalonego przedmiotu, wziął udział w pobiciu Marka K. w ten sposób, że bił, kopał po całym ciele pokrzywdzonego oraz używał innego bliżej nieustalonego przedmiotu powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała co wywołało u niego naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia trwający dłużej niż siedem dni w myśl art. 157 § 1 kk, a tym samym naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia łub ciężki uszczerbek na zdrowiu, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk.

Postanowieniem z dnia 11.10.2018 r. zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa 5 razy w tygodniu w KMP w Suwałkach, powstrzymywania się od kontaktów z pokrzywdzonym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego Marka K. na odległość poniżej 50 metrów. Dodatkowo, wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe oraz orzeczono zakaz opuszczania kraju.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.

Komunikat Rzecznika prasowego

Suwalska  Prokuratura Rejonowa nadzoruje dochodzenie :

przeciwko Bogusławie M., podejrzanej o to, że:

  1. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do 03 października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Sylwię D. w ten sposób, że zaśmiecała klatkę schodową na piętrze, gdzie znajduje się mieszkanie pokrzywdzonej, rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową oraz w drzwi pokrzywdzonej, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzoną słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność, a nadto w dniu 03 października 2018 r. naraziła Sylwię D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że prysnęła jej gazem w twarz, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;
  2. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do 03 października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Roberta D. w ten sposób, że zaśmiecała klatkę schodową na piętrze, gdzie znajduje się mieszkanie pokrzywdzonego, rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową, w drzwi pokrzywdzonego oraz ze swojego okna na zewnątrz, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jego prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk;
  3.  w dniu 03 września 2018 r. w Suwałkach groziła popełnieniem przestępstwa na szkodę Iwony D. w ten sposób, że trzymając zaciśniętą pięść nad jej głową powiedziała, że pozbawi ją życia, co w zagrożonej wzbudziło uzasadnioną obawę, że groźba może zostać spełniona, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  4. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Waldemara R. w ten sposób, że rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową oraz ze swojego okna na zewnątrz, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jego prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk;
  5. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Marzannę W. w ten sposób, że rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową, w drzwi pokrzywdzonego oraz ze swojego okna na zewnątrz, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach postanowieniem z dnia 05.10.2018 r. sygn. II Kp 662/18 zastosował wobec podejrzanej Bogusławy M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  w sprawie o sygn. PO I Ds. 5.2018 w dn. 27 września 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia p-ko Wojciechowi F., Radosławowi M., Patrykowi Sz., Kamilowi W. i Michałowi R. podejrzanym o to, że w okresie od 15 listopada 2016r. do 29 września 2017r. brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie miasta Ełk i innych miast województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zajmującej się organizowaniem za pośrednictwem portalu internetowego OLX oszustw polegających na wprowadzaniu w błąd osób zainteresowanych poprzez umieszczanie na opisanym portalu ofert sprzedaży różnego rodzaju towarów przemysłowych, których w rzeczywistości członkowie grupy nie posiadali, i po wpłacie przez kupującego pieniędzy zrywali z nim kontakt nie wysyłając zamówionych przedmiotów, tj. o czyn z art. 258§ 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i inne.

Z powyższego procederu sprawcy uzyskali korzyść majątkową w łącznej kwocie 53.018,5 złotych.

Ponadto oskarżono 5 osób o pomocnictwo członkom zorganizowanej grupy przestępczej w popełnieniu w/w przestępstwa poprzez otwieranie kont bankowych na które pokrzywdzeni przestępstwem oszustwa przesyłali pieniądze.

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  w sprawie o sygn. PO I Ds. 144.2017 w dn. 28 września 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia p-ko Rafałowi  Z., podejrzanemu o kierowanie w okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i obrotem znaczną ilością środków odurzających w postaci marihuany, tj. o czyny z art. 258 § 3 kk, art.  53 ust. 2 w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 53 ust. 2 w zb. z art. 56 ust. 3 w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i innym.

Śledztwo w sprawie prowadzone było w okresie od 01 października 2017r. do dn. 28 września 2018r. pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przez Wydział w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji.

W dn. 30 września 2017r. w jednym z gospodarstw w m. Lakiele, gm. Kowale Oleckie ujawniono profesjonalnie prowadzoną plantację środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w wielkich rozmiarach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali wówczas na gorącym uczynku dwóch członków grupy, tj. Mirosława J. i Kamila Z. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Suwałkach.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono osobę kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, tj. Rafała Z. i innych członków grupy.

W sprawie zarzuty przedstawiono 14 osobom – w tym zarówno członkom grupy, z których czterech było tymczasowo aresztowanych, jak też ustalonym odbiorcom środków odurzających.  Aktualnie stosowane są w stosunku do nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 50.000 złotych, 25.000 złotych i 10.000 złotych, dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z ustalonymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju.

W okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. sprawcy wytworzyli, a następnie wprowadzili do obrotu, nie mniej niż 9 kg netto  suszu ziela konopi innych niż włókniste, a nadto w dniu 30 września 2017r. uprawiali 487 sztuk konopi inne niż włókniste w różnej fazie wzrostu, które mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, tj. nie mniej niż 10.714 gram suszu oraz posiadali wytworzone 2.791,39 grama suszu ziela konopi innych niż włókniste.