Komunikat Rzecznika prasowego

I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach prowadzi śledztwo, wszczęte 14.03.br, dotyczące tzw. Piramidy finansowej, która miała miejsce na terenie Ełku.

Czynności były wykonywane wspólnie z KPP Ełk.

W sprawie zatrzymano, a następnie na wniosek prokuratury aresztowano na okres 3 miesięcy dwie osoby, tj.

1.Justynę W. – której prokuratura zarzuciła to, że:

I. działając w okresie 2015 – 2019 w Ełku i Suwałkach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych 5 pokrzywdzonych na kwotę co najmniej 2.806 904 zł stanowiące mienie wielkiej wartości  oraz wiele innych osób w ten sposób, że pod pozorem współpracy z firmą Ekspert (która w rzeczywistości nie miała miejsca) wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru i sposobu zainwestowania  środków pieniężnych pochodzących z kredytów bankowych zaciągniętych przez w/w oraz możliwości ich spłaty, działając tym samym na szkodę kredytobiorców oraz banków,

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk

II. w okresie jak w pkt I w Ełku, działając z inną ustaloną osobą, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych  nabywała od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości,

tj. o czyn z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk

2.Karola B.- któremu zarzucono to, że w okresie 2015-2019 w Ełku, prowadząc firmę pod nazwą „B……”, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą,  w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych  przyjął pochodzące z przestępstwa zarzuconego Justynie W. środki pieniężne i nabywał od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości,

tj. o czyn  z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk

Przyjęta z postanowieniu o przedstawieniu zarzutu wota 2.806 904 zł jest kwotą wstępną.

Wysoce prawdopodobnym jest, że liczba pokrzywdzonych może kształtować się w granicach ok 150 osób, a kwota oszustwa w ramach piramidy finansowej może sięgać  ok  60 mln złotych.

W wyniku przeszukań i innych czynności organów ścigania zabezpieczono luksusowe pojazdy, nieruchomości (16 szt na kwotę ok 7 mln zł  ), inne ruchomości, w tym wyroby ze złota.

W/w śledztwo zostanie połączone z innym postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach, współpracującą z  reprezentantami Krajowej  Administracji Skarbowej – t. Urzędem Skarbowym w Ełku oraz Urzędem Celno -Skarbowym  w Olsztynie a dotyczącym tzw. „pustych fakur”.

Komunikat Rzecznika prasowego

Dzisiaj, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach został aresztowany na 3 miesiące Daniel N. – któremu zarzucono to, że w październiku 2018r. w Olecku sprowadzał, przechowywał w pamięci telefonu, pendriva. dysku komputera pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich w celu rozpowszechniania, tj. o czyn z art. 202§3 kk.

Za w/w czyn grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Rejonowego w Augustowie, Wydziału w Sejnach akt oskarżenia p-ko Paulowi D- jako oskarżonemu o to, że:

– w dniu 13 listopada 2019 roku około godz. 16:05 w miejscowości Pawłówka, na zjeździe z drogi powiatowej Sejny- Suwałki, kierując samochodem osobowym marki VW Golf o nr rej… oraz będąc w stanie nietrzeźwości (0,9 l mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał naprzeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym marki Mazda o nr rej. .., kierowanym przez Kamila B., wskutek czego pasażerka samochodu marki VW Golf Dorota Sz. Doznała obrażeń ciała, skutkujących śmiercią, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk.

– w dniu 13  listopada 2108 roku około godz. 16:05 w miejscowości Pawłówka na drodze publicznej kierował samochodem osobowym marki Volkswagen Golf o nr rej. .. znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,9 l mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), tj. o czyn z art. 178 a § 1 kk.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie karne p-ko Jakubowi Z. – podejrzanemu o to, że:

I. W  okresie od 02.11.2018 roku od godz. 19:00 do 03.11.2018 r. do godziny 6:00 w Suwałkach w Kościele Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia po uprzednim wybiciu szyby w oknie znajdującym się za ołtarzem Kościoła dostał się do wnętrza budynku skąd po dokonanej penetracji dokonał zaboru w celu przywłaszczenia wzmacniacza, dwóch skarbonek metalowych z zawartością pieniędzy, a także usiłował dokonać zaboru dużej metalowej skarbony oraz telewizora 65 cali  marki Kruger & Matz powodując jego zniszczenie czym spowodował straty związane z kradzieżą i zniszczeniem w wysokości 6869 złotych na szkodę Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia oraz firmy ubezpieczeniowej Allianz Polska S.A., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

II. W dniu 5 listopada 2018 roku w godzinach 08:00 – 16:50 w Suwałkach przy ul. Witosa, po uprzednim wyrwaniu pręta w metalowej kracie zabezpieczającej do budynku Kościoła, przez powstały otwór usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia skarbony kościelnej wmurowanej w filar, nie osiągając jednak zamierzonego celu, czym spowodował straty w wysokości 100  zł na szkodę Parafii Rzymskokatolickiej pw. Kazimierza Królewicza w, tj. czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art 64 § 1 kk .III.      W nocy z 6 na 7 grudnia 2018 roku w godz. 16:30 – 05:30 w Suwałkach przy ul. Szkolnej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim siłowym wypchnięciu bocznej szyby  w VW Transporter nr rej. BSE  przez powstały otwór dokonał zaboru w celu przywłaszczenia różnych elektronarzędzi w postaci dwóch wkrętarek akumulatorowych koloru zielonego marki Makita, młotowiertarki akumulatorowej Makita, wiertarki akumulatorowej Makita, szlifierki, wyrzynarki akumulatorowej do drewna, kluczy udarowych i nasadowych o łącznej wartości około 12500 zł czym działał na szkodę Łukasza P. , tj. o czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przedstawiła dzisiaj Andrzejowi S- zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym , że:
1.w dniu 30 stycznia 2019 r. ok. godz. 18:00 w miejscowości Orłowo gmina Bakałarzewo jadąc w kierunku Suwałk działając w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia funkcjonariuszy Straży Granicznej PDOSG w Augustowie Marcina M., Marka L. oraz Łukasza W., którzy uczestniczyli z wykorzystaniem pojazdu służbowego marki Mitsubishi Pajero w czynnościach związanych z blokadą i zatrzymaniem pojazdu marki Fiat Ducato o nr rej. BSU .. usiłował dokonać zabójstwa wymienionych funkcjonariuszy Straży Granicznej w ten sposób, że kierując samochodem marki Fiat Ducato o nr rej. jak wyżej nie zatrzymał się do kontroli drogowej w miejscowości Orłowo realizowanej przez funkcjonariuszy Marcina M., Marka L. oraz Łukasza W., których pojazd służbowy marki Mitschubishi Pajero został ustawiony w poprzek drogi i pomimo rozłożonej kolczatki, widocznych sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdu służbowego, kamizelek służbowych odblaskowych, w które ubrani byli w/w funkcjonariusze, latarki z czerwonym światłem dającym sygnał do zatrzymania, kontynuował jazdę z dużą prędkością uderzając w pojazd służbowy marki Mitshubishi Pajero, w którym znajdował się Łukasz W., który to pojazd uderzył w znajdującego się w jego pobliżu funkcjonariusza Straży Granicznej Marka L. powodując u wymienionego obrażenia ciała w postaci złamania prawego podudzia, pęknięcia czaszki, urazów jamy brzusznej, lecz zamiaru swojego nie osiągnął z uwagi na szybkie udzielenie pomocy medycznej Markowi L. oraz szybką reakcję obronną pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk
2.w dniu 30 stycznia 2019 r. w miejscowości Orłowo na drodze Suwałki – Bakałarzewo około godz. 18:00 przewoził samochodem marki Fiat Ducato o podrobionym nr rej. BSU .. wyroby akcyzowe w postaci papierosów marki FEST bez polskich znaków akcyzy w ilości 62.460 paczek oraz papierosów marki NZ bez polskich znaków akcyzy w ilości 44.460 paczek, który został wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na którym ciążą należności celne małej wartości w kwocie 142.879,00 zł oraz należności podatkowe wielkiej wartości w łącznej kwocie 2.360.490,00 zł w tym podatek akcyzowy 1.845.996,00 zł oraz podatek od towarów i usług 514.494,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

Jarosław S. usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że:

  1. w dniu 30 stycznia 2019 r. w miejscowości Orłowo na drodze Suwałki – Bakałarzewo około godz. 18:00 przewoził samochodem marki Fiat Ducato o podrobionym nr rej. BSU .. wyroby akcyzowe w postaci papierosów marki NZ bez polskich znaków akcyzy w ilości 155.455 paczek, który został wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, na którym ciążą należności celne małej wartości w kwocie 207.724,00 zł oraz należności podatkowe wielkiej wartości w łącznej kwocie 3.431.784,00 zł w tym podatek akcyzowy 2.683.790 zł oraz podatek od towarów i usług 747.994,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.
    Dzisiaj Prokuratura Okręgowa złoży wniosek o areszt wobec wyżej wymienionych