Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko

– Beacie K- jako oskarżonej o to, że:

w nocy z 24/25 marca 2018 roku w Suwałkach przy ul. Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z Sylwią B. i Katarzyną J., publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, propagowała faszystowski ustrój państwa w ten sposób, że czarną farbą w sprayu naniosła na murze ogrodzeniowym Kościoła św. Aleksandra symbole odwołujące się do nazistowskiego ustroju państwa w postaci swastyk, tj. o przestępstwo określone w art. 256 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

Katarzynie S. jako oskarżonej o to, że:

w nocy z 24/25 marca 2018 roku w Suwałkach przy ul. Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z Sylwią B. i Beatą K., publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego propagowała faszystowski ustrój państwa w ten sposób, że czarną farbą w sprayu naniosła na murze ogrodzeniowym Kościoła Św. Aleksandra symbole odwołujące się do nazistowskiego ustroju państwa w postaci swastyk, tj. o przestępstwo określone w art. 256 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

– Sylwii B – oskarżonej o to. że:

w nocy z 24/25 marca 2018 roku w Suwałkach przy ul. Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z Beatą K. i Katarzyną J., publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, propagowała faszystowski ustrój państwa w ten sposób, że czarną farbą w sprayu naniosła na murze ogrodzeniowym Kościoła symbole odwołujące się do nazistowskiego ustroju państwa w postaci swastyk, tj. o przestępstwo określone w art. 256 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Andrzejowi B. jako oskarżonemu o to, że:

1)w dniu 16.12.2017r. w Sejnach jako lekarz dyżurny karetki Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sejnach, wezwany do pacjenta Józefa K., pomimo istniejących wskazań, iż w/wymieniony pokrzywdzony doznał urazy głowy, po upadku ze schodów w stanie upojenia alkoholowego, odmówił zabrania go do Izby Przyjęć szpitala, w celu dalszej obserwacji i diagnostyki, przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk;

2) w dniu 17.12.2017r. w Sejnach w Izbie Przyjęć SP ZOZ jako lekarz dyżurny pomimo istniejących wskazań, iż przywieziony na Izbę Przyjęć pacjent Józef K. doznał urazu głowy po upadku ze schodów, nie dokonał oceny porównawczej stanu chorego z 16.12.2017r. i 17.12.2017r. i nie zlecił diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego, tj. badania tomografii komputerowej głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, przez co nieumyślnie naraził Józefa K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Ełku akt oskarżenia p-ko Tomaszowi M.- jako oskarżonemu o to, że:

w dniu 31 marca 2018 roku w miejscowości Kalinowo przy ul. Mazurskiej  w Kościele, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, złośliwie przeszkadzał publicznemu wykonaniu aktu religijnego kościoła oraz obraził uczucia religijne Alberta I. Waldemara Sz. Elżbiety D., Karola O., Elżbiety Beaty K.. Janiny W., Krzysztofa O. i Alicji K. poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej w postaci hostii oraz miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędu religijnego w ten sposób, że w trakcie odprawianej mszy, będąc pod znacznym wpływem alkoholu, głośno komentował słowa księdza i naśladował jego gesty oraz spożywał alkohol w postaci piwa, tj. o czyn z art. 195§ 1 kk w zb. z art. 196 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 57a§ 1 kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Rejonowego, IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Januszowi K- jako oskarżonemu o to, że:

w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 08 maja 2018 roku  w m. Buda Zawidugierska, gmina Puńsk, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną Ireną K.w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wielokrotnie wszczynał awantury domowe, w trakcie, których, wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, popychał, niepokoił, a w dniu 08 maja 2018 roku w trakcie trwającej awantury, chwycił ją rękoma za szyję i dusił, a następnie tego samego dnia groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia i spaleniem domu, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Rejonowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi J. – jako oskarżonemu o to, że:

w nocy z 28/29 stycznia 2018 roku w Suwałkach publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi sprawcami publicznie propagował faszystowski ustrój państwa oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic rasowych, w ten sposób, że naniósł na elewacjach budynków symbole w postaci „krzyża celtyckiego” – kołomira oraz napisy o treści „SKS”, „Wigry Suwałki Hooligans”, „JWP”, tj. bloku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego czym spowodował straty w wysokości ok. 5152,40 zł na szkodę Gminy Miejskiej Suwałki oraz trafostacji przy ul. Daszyńskiego  czym spowodował straty w wysokości ok. 1000 zł na szkodę PGE Dystrybucja w Suwałkach,tj. o czyn z art. 256§1 kk w zb. z art. 288§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 57a§l kk