Komunikat Rzecznika prasowego

            Prokuratura Rejonowa w Olecku skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko 21 osobom, w tym dwóm diagnostom.

            Jednemu zarzucono poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 26 przypadkach, zaś drugiemu w dwóch przypadkach.

            W/w w sierpniu 2018r. na jednej ze stacji diagnostycznej w Gołdapi, nie wykonując badań technicznych pojazdów – poświadczali, że takie badania przeprowadzili – pobierając przy tym stosowną opłatę.

            Ponadto skierowano do Sadu akt oskarżenia przeciwko 19 osobom mającym nakłaniać diagnostów do poświadczenia nieprawdy w dowodach rejestracyjnych oraz zaświadczeniach o przeprowadzeniu badania technicznego.

 

Komunikat Rzecznika prasowego

Wydział Śledczy prokuratury Okręgowej w Suwałkach prowadzi śledztwo dot. zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nakłanianiem, ułatwianiem  oraz czerpaniem korzyści majątkowych z uprawianej prostytucji przez inne osoby.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej zatrzymano 4 mężczyzn, 3 mieszkańców Ełku oraz powiatu oleckiego (1 osoba). Grupa przestępcza działała na terenie Suwałk, Ełku i innych miejscowości w 2018 roku.

Śledztwo jest prowadzone współudziale z CBŚP Suwałki.

Na wniosek prokuratury Sąd aresztował 4 podejrzanych na okres 2 miesięcy.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Olecku prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Bożeny D. której zwłoki ujawnionego w dniu 7 października 2019 roku około godz. 9:00 w Olecku w jej mieszkaniu. Pokrzywdzona posiadała min. rany cięte szyi oraz szereg innych obrażeń , tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Zatrzymane zostały dwie osoby których ewentualna rola w tym zdarzeniu jest rozpoznawana.

Dzisiaj będzie przeprowadzona sekcja zwłok Bożeny D.

W najbliższych dniach sprawa zostanie przejęta przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach. Trwają intensywne czynności śledcze w tym przesłuchania świadków, zabezpieczanie  śladów na miejscu zbrodni.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Aleksandrze P. – której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że:

– w dniu 17.08.2019r. ok. godz. 20.20 w Suwałkach przy ul. Kościuszki  na terenie apteki „dr MAX-TESCO” działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem S. dokonała zaboru w celu przywłaszczenia kosmetyków: serum do twarzy LIQ CC – 3 szt. opakowania w kolorze różowym, czerwonym i niebieskim w łącznej cenie 180 zł, spray do włosów LOXON MAX- 1 szt. w cenie ok. 60 zł i spray do włosów LOXON 2% – 1 szt. w cenie ok. 45 zł, tabletki na skórę MERZ SPECIAL – 1 szt. w cenie ok. 50 zł, tabletki na potencję Stymen – 2 szt. w łącznej cenie ok. 100 zł, tabletki na potencję dla kobiet Erotic – 1 szt. w cenie ok. 35 zł, tabletki na potencję Permen King – 1 szt. w cenie ok. 80 zł o łącznej wartości 550 zł n/sz apteki „dr MAX – TESCO” tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.

W dniu 18.08.2019r. Piotrowi S. , przedstawiono zarzut, że:

– w dniu 17.08.2019r. ok. godz. 20.20 w Suwałkach przy ul. Kościuszki na terenie apteki „dr MAX-TESCO” działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrą P. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia kosmetyków: serum do twarzy LIQ CC – 3 szt. opakowania w kolorze różowym, czerwonym i niebieskim w łącznej cenie 180 zł, spray do włosów LOXON MAX – 1 szt. w cenie ok. 60 zł i spray do włosów LOXON 2% – 1 szt. w cenie ok. 45 zł, tabletki na skórę MERZ SPECIAL – 1 szt. w cenie ok. 50 zł, tabletki na potencję Stymen – 2 szt. w łącznej cenie ok. 100 zł, tabletki na potencję dla kobiet Erotic – 1 szt. w cenie ok. 35 zł, tabletki na potencję Permen King – 1 szt. w cenie ok. 80 zł o łącznej wartości 550 zł n/sz apteki „dr MAX – TESCO” tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec podejrzanego Piotra S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach wszczął śledztwo p-ko Dawidowi K., podejrzanemu o to, że:

w dniu 26.08.2019r. ok. godz. 19.45 będąc na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach posiadał przy sobie wbrew przepisom ustawy znaczne ilości środków odurzających z grupy I-N w postaci suszu roślinnego ziela konopii innych niż włókniste o łącznej wadze 60,59 grama brutto oraz znaczne ilości substancji psychotropowej z grupy II – P w postaci amfetaminy o wadze 300,2 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego Dawida K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach wszczął śledztwo w sprawie p-ko:

 Piotrowi D., Sławomirowi O. oraz Dawidowi Sz. podejrzanym o to, że:

– w dniu 28.08.2019r. ok. godz. 18.00 w Suwałkach na ul. Ogrodowej, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w pozorumieniu grożąc Pawłowi B. przedmiotem przypominającym swoim wyglądem broń palną , zażądali od niego wydania pieniędzy w kwocie 220 zł oraz dwóch  kart bankomatowych na jego nazwisko, po czym dokonali płatności w/w kartami na kwotę 11,98 zł powodując swoim działaniem łączne straty w kwocie 231,98 zł tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 i 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec w/w podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Robertowi R- jako oskarżonemu o to, że:

–  w bliżej nieokreślonym czasie nie wcześniej niż w dn. 15 czerwca 2018r. i nie później niż w dn. 22 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Krasnopolu w czasie przerwy lekcyjnej naruszył nietykalność cielesną małoletniej uczennicy w ten sposób, że w klasie uderzył ją otwartą dłonią dwa razy w pośladek, czym działał na szkodę małoletniej., tj. o czyn z art. 217 § 1 kk,

– w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie później niż do dn. 22 czerwca 2018r. – działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru – w Szkole Podstawowej w Krasnopolu podczas prowadzonych lekcji naruszał nietykalność cielesną uczennicy gimnazjum małoletniej w ten sposób, że przysiadając się do niej na jednym krzesełku dotykał dłonią jej nogi, tj. kolana lub uda, czym działał na szkodę małoletniej., tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk,

-w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie później niż do dn. 22 czerwca 2018r. – działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru – w Szkole Podstawowej w Krasnopolu podczas prowadzonych lekcji naruszał nietykalność cielesną uczennicy gimnazjum małoletniej w ten sposób, że przysiadając się do niej na jednym krzesełku dotykał dłonią jej nogi, tj. kolana i głaskał jej nogę, czym działał na szkodę małoletniej, tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

– w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż do dn. 22 czerwca 2018r. – działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru – w Szkole Podstawowej w Krasnopolu naruszał nietykalność cielesną uczennicy gimnazjum małoletniej w ten sposób, że w czasie przerw lekcyjnych obejmował ją za biodro, na lekcji przysiadając się do niej na jednym krzesełku dotykał dłonią jej nogi, tj. kolana oraz obejmował, czym działał na szkodę małoletniej

 tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kkWobec oskarżonego aktualny jest zakaz prowadzenia jakichkolwiek zająć dydaktycznych z małoletnimi dziewczynami oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Rolandowi B- podejrzanemu o to, że:

w dniu 14.08.2019r. w Suwałkach przy ul. Dwernickiego  w Centrum Handlowym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Edyty M., w ten sposób, ze pod pozorem otrzymania dofinansowania zagranicznego w kwocie 2 milionów Euro podpisał z nią umowę inwestycyjną oferując kwotę 103 000 zł w zamian przyjmując od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 3000 zł czym działania jej szkodę, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.