Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Rejonowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi J. – jako oskarżonemu o to, że:

w nocy z 28/29 stycznia 2018 roku w Suwałkach publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi sprawcami publicznie propagował faszystowski ustrój państwa oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic rasowych, w ten sposób, że naniósł na elewacjach budynków symbole w postaci „krzyża celtyckiego” – kołomira oraz napisy o treści „SKS”, „Wigry Suwałki Hooligans”, „JWP”, tj. bloku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego czym spowodował straty w wysokości ok. 5152,40 zł na szkodę Gminy Miejskiej Suwałki oraz trafostacji przy ul. Daszyńskiego  czym spowodował straty w wysokości ok. 1000 zł na szkodę PGE Dystrybucja w Suwałkach,tj. o czyn z art. 256§1 kk w zb. z art. 288§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 57a§l kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach prowadzi postępowanie karne p-ko Andrzejowi B- jako podejrzanemu o to, że:

  1. w dniu 12.09.2017r. ok. godz. 23:00 w Sejnach w Izbie przyjęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lekarz dyżurny nie zlecił sporządzenia stosownej dokumentacji i wykonania koniecznych badań pacjenta Mieczysława S., pomimo posiadanej wiedzy, iż pacjent jest obciążony chorobą układu krążenia, co przyczyniło się do opóźnienia w udzieleniu pomocy lekarskiej Mieczysławowi S., przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk,
  2. w dniu 14.10.2017r. w m. Smolany jako lekarz dyżurny karetki Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na skutek wezwanej do pacjenta Mieczysława S., karetki pomimo istniejących wskazań, że pacjent jest obciążony problemami kardiologicznymi, nie zabrał go na SOR w celu dalszej diagnostyki i obserwacji, przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art; 160 § 2 kk.

Wobec Andrzeja B. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza oraz poręczenia majątkowego w kwocie 5.000 złotych.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku nadzoruje dochodzenie w sprawie nękania Darii E.

W toku dochodzenia Bartoszowi G. przedstawiono zarzut, że w okresie od 01 maja 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku w Ełku uporczywie nękał byłą konkubinę Darię W. w ten sposób, że o różnych porach dnia i nocy dzwonił i wysyłał na jej telefon komórkowy wiadomości tekstowe sms, śledził ją jeżdżąc za nią samochodem oraz szukał jej w miejscu zamieszkania i pracy, wzbudzając tym u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i naruszał istotnie jej prywatność , tj. o czyn z art. 190 a § 1 kk.

Prokurator zastosował wobec Bartosza G. środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakazem zbliżania się do niej. Pomimo tego środka podejrzany nadal nękał pokrzywdzoną. W związku z tym prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Bartosza G. Sąd Rejonowy w Ełku uwzględnił ten wniosek i aresztował podejrzanego na 2 miesiące.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach  nadzoruje dochodzenie p-ko Krystianowi B-

podejrzanemu o to, że: w dniu 7 lipca 2018 r. około godziny 23:40 w Suwałkach w pobliżu i w bramie przy ul. Chłodnej  działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami wziął udział w pobiciu Macieja J. i Adriana Patryka S. zadając pokrzywdzonym ciosy rękami i nogami w okolice głowy i po całym ciele narażając pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu powodując u pokrzywdzonego Macieja J. oraz u pokrzywdzonego Adriana S. obrażenia ciała:

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo:

 

 o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

W toku prowadzonego postępowania Borisas S. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art.  54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks polegającego na tym, że dnia 04.07.2018 r. o godz. 22:05 w m. Budzisko, uchylając się od opodatkowania, przewoził ciągnikiem samochodowym marki MAN wraz z naczepą o numerze rejestracyjnym wyroby akcyzowe, bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy w postaci 453 000 paczek papierosów marki FEST, które uprzednio wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawieniu organowi celnemu i zgłoszenia towaru celnego, przez co nastąpiło uszczelnienie należności celnej w kwocie 594 916,00 zł oraz podatków wielkiej wartości w kwocie 9 902 503,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7 746 438,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 2 156 065,00 zł.

Sąd Rejonowy w Suwałkach II Wydział Karny zastosował – na wniosek prokuratora – wobec podejrzanego Borisas S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.