Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy – stanowisko docelowe: Asystent prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach

Ogłoszenie o wynikach konkursu z 25.05.2020 r.

Ogłoszenie z dn. 30.03.2020 r.

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta

Kwestionariusz-osobowy

Kwestionariusz osobowy – wersja edytowalna

Oświadczenie

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy – stanowisko docelowe młodszy referent w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach

Ogłoszenie z dn 30.03.2020

Treść ogłoszenia

Wniosek o dopuszczenie do konkursu

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna