POSZUKIWANY: SZYMAŃSKI Andrzej Ryszard

Imię i nazwisko:
Andrzej Ryszard SZYMAŃSKI

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
03.04.1976r., Bolesławiec

Imiona rodziców:
Lech, Grażyna

Ostatnie miejsce zam.:
96-300 Żyrardów, ul. Nietrzebki 16/24

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 209 § 1a kk w zw. z art. 209 § 1 kk,

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

18.10.2019 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 238/19

POSZUKIWANY: WĘDRYCHOWSKI Władysław

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Władysław Wędrychowski

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
27.06.1955r., Suchedniów

Imiona rodziców:
Kazimierz, Teresa

Ostatnie miejsce zam.:
26-130 Suchedniów, ul. Mickiewicza 5

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 278§ 1 kk,
o czyn z art 291§ 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

09.10.2019 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 218/19

POSZUKIWANY: DESKA SEBASTIAN

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Sebastian Deska

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.08.1982r., Częstochowa

Imiona rodziców:
Zbigniew, Jolanta

Ostatnie miejsce zam.:
42-220 Częstochowa, ul. Krakowska 30

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 286§ 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

01.10.2019 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 223/19

POSZUKIWANY: KIRYŁOWICZ Mateusz


Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Mateusz Kiryłowicz

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
02.10.1994r., Augustów

Imiona rodziców:
Jarosław, Katarzyna

Ostatnie miejsce zam.:
16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 20/22

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 289 § 1 kk, oraz o czyn z art 178a § 4kk w zw. z art 178a § 1kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

17.07.2019r., sygn. II Kp 134/19POSZUKIWANY: RUTKOWSKI Łukasz

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Łukasz Rutkowski

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
09.07.1983r., Mońki

Imiona rodziców:
Czesław, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Warszawa, ul. Grochowska 170/57

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

11.07.2019r., sygn. II Kp 135/19