POSZUKIWANY: KIRYŁOWICZ Mateusz


Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Mateusz Kiryłowicz

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
02.10.1994r., Augustów

Imiona rodziców:
Jarosław, Katarzyna

Ostatnie miejsce zam.:
16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 20/22

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 289 § 1 kk, oraz o czyn z art 178a § 4kk w zw. z art 178a § 1kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

17.07.2019r., sygn. II Kp 134/19POSZUKIWANY: RUTKOWSKI Łukasz

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Łukasz Rutkowski

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
09.07.1983r., Mońki

Imiona rodziców:
Czesław, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Warszawa, ul. Grochowska 170/57

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

11.07.2019r., sygn. II Kp 135/19

POSZUKIWANY: Siedlecki Kamil

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kamil Siedlecki

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
12.03.1987r. w Augustowie

Imiona rodziców:
Adam, Stanisława

Ostatnie miejsce zam.:
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 41/16

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 286 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

01.07.2019r., sygn. II Kp 126/19

POSZUKIWANY: GNAT Paweł Grzegorz

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Paweł Grzegorz Gnat

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.05.1980r., Kraków

Imiona rodziców:
Wiesław, Urszula

Ostatnie miejsce zam.:
30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 34/44

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 278 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

18.02.2019r., sygn. II Kp 20/19

POSZUKIWANY: Kochanowski Zbigniew

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Zbigniew Kochanowski

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
19.08.1979r., Augustów

Imiona rodziców:
Stanisław, Danuta

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 20/5

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art 209 §1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

09.01.2019r., sygn. II Kp 256/18