Dla pokrzywdzonych

Baza teleadresowa NGO 2020 – przemoc w rodzinie

Ośrodki Interwencji Kryzysowej woj. podlaskie 2020 r – baza teleadresowa

Ośrodki Pomocy Społecznej woj. podlaskie 2020

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – woj. podlaskie 2020

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa – woj. podlaskie 2020

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim

Zespoły Interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2020

 OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUBREGIONIE EŁCKIM


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w subregionie ełckim zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną*,
 • pomoc psychologiczną*,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*,
 • pomoc tłumacza j. obcego i tłumacza migowego*,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych, 
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia, 
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

 Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

CZYNNA CAŁĄ DOBĘ 

tel. 883 240 678

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

 OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU 

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 24A
kom. 518 213 707
e-mail: pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W SUWAŁKACH 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 08.00-16.00
Wtorek: 08.00-16.00
Środa: 08.00-16.00
Czwartek: 08.00-16.00
Piątek: 7.30-11.30

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W JELENIEWIE 

Urząd Gminy 
16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Piątek: 12.00-16.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W AUGUSTOWIE
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
kom. 518 213 709
e-mail: pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Czwartek: 15.00-19.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W SEJNACH
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
kom. 518 213 704
e-mail: pokrzywdzeni.sejny@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W OLECKU 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31
kom. 518 212 773
e-mail: pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Sobota: 08.00-12.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W GOŁDAPI 

Centrum Informacji Turystycznej
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
kom. 518 213 760
e-mail: pokrzywdzeni.goldap@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 13.00-17.00

___________________________________________________________________________

Polska karta praw ofiary

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych prawach i obowiązkach

Pouczenie o uprawnieniach świadka w postępowaniu karnym

Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienie szkody w trybie art 46 kodeksu karnego

Wniosek o wyrażenie zgody na cofniecie wniosku o ściganie

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wniosek o udostępnienie akt sprawy

Wniosek dowodowy

Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie poświęconej osobom pokrzywdzonym:

http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

a także na naszej stronie internetowej w zakładce POMOCNE STRONY