ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP. Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Strona główna portalu ePUAP
Formularz umożliwiający złożenie wniosku

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu;

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26, na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0 (tzw. pendrive)
  • Płyta CD-R\RW, DVD-R\RW, DVD+R\RW

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES,
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, ODT, ODS,
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB,
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.