Oświadczenia prokuratorów

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, publikacji podlegają oświadczenia prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych oraz asesorów na obszarze działania prokuratury okręgowej co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w przypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 w/w zarządzenia).

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów prokuratur okręgu suwalskiego za rok 2019

GRABALA CEZARY TOMASZ

JASIŃSKI RADOSŁAW

ŁAJEWSKA BEATA

MICHALSKI KRZYSZTOF

MILEWSKI MARCIN

MURAWKO JÓZEF

ORCHOWSKA JOANNA

PIŁASIEWICZ MAREK

SIENKIEWICZ ANDRZEJ

SOBOLEWSKA-DELUGA URSZULA

SZCZYTKO ADAM

TKACZUK JAROSŁAW

TOMKIEWICZ RYSZARD

TRUSZKOWSKA KRYSTYNA

WIERZCHOWSKA ANNA

WIŚNIEWSKI JAN

BRZOZOWSKA EWA

GÓRNICKA PISKORSKA ANETA

KOLENKIEWICZ RYSZARD

KOZŁOWSKA-SZMIGIERO MAŁGORZATA

KUŹMIŃSKA HANNA

PIEKARSKI SEBASTIAN

PISKORSKI MACIEJ

RUDNIK LESZEK

SADOWSKA-REJTERADA IZABELA

SZÓSTKA KRYSTYNA

ZAWADZKI MAREK

GRABOWSKA HENRYKA

GRABOWSKI JAROSŁAW

HARABURDA RAFAŁ

KARŁOWICZ ANGELIKA

BOGUSZ MONIKA

BUCZEK-BOROWSKA LUCYNA

MAKSIMIK WIESŁAW

TRUCHAN PAWEŁ

TYLENDA ANDRZEJ

ZAWADZKI ANDRZEJ

BOŁTRALIK MARIA

GREF-DREJER JOANNA

MILANOWSKI TOMASZ

RÓŻYŃSKI TOMASZ

SIEMIENOWICZ KRZYSZTOF

SZCZYTKO JOLANTA

TAŃCULA ANDRZEJ

CHMIELEWSKA MARTA

IGNATOWICZ MIROSŁAW

KAMIŃSKA WANDA

MARCHEL BEATA

MIKUCKI JAN

MURZYNOWSKI PIOTR *

ORZECHOWSKA EWA

PARADOWSKI ŁUKASZ

PIKTEL WOJCIECH

SOKOŁOW ŁUKASZ

Oświadczenia majątkowe Pani Joanny Gref-Drejer, która w dniu 31 sierpnia 2020r. opuściła stanowisko asesora i z dniem 01 września 2020 r. objęła stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Augustowie:

GREF-DREJER JOANNA

Oświadczenia majątkowe Pana Wojciecha Mirona, który w dniu 18 maja 2020r. opuścił stanowisko asesora i z dniem 19 maja 2020 r. objął stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Olecku:

MIRON WOJCIECH

Oświadczenia majątkowe Pani Marty Chmielewskiej, która objęła stanowisko prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Ełku:

CHMIELEWSKA MARTA

Oświadczenia majątkowe Pana Michała Wojciechowskiego, który objął stanowisko asesoraw Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach:

WOJCIECHOWSKI MICHAŁ

Oświadczenia majątkowe Pani Katarzyny Wierzbickiej, która objęła stanowisko asesoraw Prokuraturze Rejonowej w Olecku:

WIERZBICKA KATARZYNA

Oświadczenie majątkowe prokuratorów, którzy w maju 2020r. przeszli w stan spoczynku zgodnie z §5 ustawy z dnia 28.01.2016r. – Prawo o prokuraturze [Dz.U. z 2019r. poz.740 ze zm.]:

MICHALSKI KRZYSZTOF

TRUSZKOWSKA KRYSTYNA

Oświadczenie majątkowe prokuratora, który w sierpniu 2020r. przeszedł w stan spoczynku zgodnie z §5 ustawy z dnia 28.01.2016r. – Prawo o prokuraturze [Dz.U. z 2019r. poz.740 ze zm.]:

MURAWKO JÓZEF

*Na podstawie art. 104 par.7 ustawy-Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016(Dz.U. z 2017, poz.1767 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów prokuratur okręgu suwalskiego za rok 2018

Stosownie do art. 103 a § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019r., poz. 740 ze zm.) poniżej przedkładam oświadczenia prokuratorów i asesorów prokuratur okręgu suwalskiego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

Prokuratura Rejonowa w Augustowie

Prokuratura Rejonowa w Ełku

Prokuratura Rejonowa w Olecku

Prokuratura Rejonowa w Sejnach

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach

Katarzyna Wierzbicka

Wojciech Miron