Aktualności

Komunikat Rzecznika

Wyrok za oszustwa internetowe

W wyniku śledztwa i aktu oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Ełku został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności 24-letni mieszkaniec powiatu ełckiego za oszustwa internetowe.

W okresie od kwietnia do października 2019 roku dokonał on 104 oszustw polegających na tym, że za pośrednictwem internetowego portalu ogłoszeniowego oferował do sprzedaży szereg przedmiotów, których w rzeczywistości nie posiadał. Były to takie rzeczy jak: telefony komórkowe, ekspresy do kawy, baseny ogrodowe, wózki dziecięce. Po wpłacie pieniędzy przez pokrzywdzonych oczywiście  nie wywiązywał się z umowy kupna-sprzedaży.

W ten sposób łącznie wyłudził ponad 48,5 tyś. zł.

Do swojego przestępstwa sprawca wykorzystał 10 rachunków bankowych, z czego cztery rachunki zostały mu udostępnione przez trzech innych mężczyzn. Mężczyźni ci zostali oskarżeni o udzielenie pomocy do oszustwa i również skazani na kary grzywny lub ograniczenia wolności w postaci prac na cele społeczne.

Sąd Rejonowy w Ełku zobowiązał także głównego sprawcę do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym.

Komunikat Rzecznika

Akt oskarżenia za handel ludźmi

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o popełnienie przestępstwa określanego jako handel ludźmi.

Pochodzący z  Suwałk mężczyźni w wieku 39 i 24 lat zostali oskarżeni o to, że na przełomie 2014 i 2015 roku uprawiali handel ludźmi w celu wykorzystania ich do pracy przymusowej i poniżającej godność człowieka w ten sposób, że wykorzystując krytyczne położenie wynikające z trudnej sytuacji materialnej i braku stałego zatrudnienia na terenie Polski wprowadzili trzech innych mężczyzn (z Suwałk, z okolic Łodzi i Warszawy) w błąd co do możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia w Niemczech. Następnie zorganizowali i sfinansowali im transport autobusami rejsowymi do Hamburga. Tam ich odebrali z dworca oraz zabrali do miejsca zamieszkania.

Potem jednak sprawcy nie umożliwili im podjęcia stałego legalnego zatrudnienia, lecz wykorzystując ich bezradność spowodowaną nieznajomością języka niemieckiego oraz topografii miasta, wozili ich do prac dorywczych na terenie Hamburga. Pilnowali ich przy wykonywaniu pracy, zabierali ich wynagrodzenie. Gdy jeden z pokrzywdzonych upomniał się o wynagrodzenie, został pobity. Pokrzywdzeni nie mogli też kontaktować się z innymi osobami. Udało im się jednak uciec i po powrocie do Polski zawiadomiono organy ścigania.

Śledztwo wymagało wykonania szeregu czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów dwóm mężczyznom,  którzy przebywali poza granicami Polski, poszukiwano ich listami gończymi. Po przesłuchaniu podejrzanych możliwe stało się skierowanie aktu oskarżenia. Zabezpieczono też majątek podejrzanych w postaci samochodów i pieniędzy na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody.

Przestępstwo handlu ludźmi określone w art. 189a§1 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Komunikat Rzecznika

W wyniku aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Suwałkach został skazany przez Sąd Okręgowy w Suwałkach na 5 lat pozbawienia wolności 37-letni mieszkaniec Łotwy za udział w procederze nielegalnego kopiowania kart bankomatowych i wypłacania pieniędzy powstałymi w ten sposób duplikatami kart.

Proceder miał miejsce w dniach 16-27 czerwca 2014 r. na terenie Augustowa, Ostródy, a także na terenie Łotwy i Indonezji. Sprawcy zamontowali na bankomacie w Augustowie i w Ostródzie urządzenie sczytujące zapis paska magnetycznego oryginalnej karty bankomatowej oraz miniaturową kamerę rejestrującą wprowadzany kod PIN. W ten sposób sprawcy uzyskiwali dostęp do sekwencji kodów PIN i danych identyfikujących poszczególne  karty. Następnie pozyskane w ten sposób dane przesyłali za pomocą komunikatora internetowego do kolejnej osoby, która na podstawie pozyskanych danych wytwarzała duplikaty kart bankomatowych, których  dane wcześniej sczytano.

Potem na terenie Indonezji wypłacono z bankomatów – posługując się w ten sposób podrobionymi (zduplikowanymi) kartami bankomatowymi – łącznie kwotę ok. 30,5 tys. zł na szkodę 19 osób i 9 banków.

Pierwszy z uczestników tego procederu, również obywatel Łotwy, został skazany już w 2015 roku. Natomiast osoba, której dotyczy obecny wyrok ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości i konieczne było poszukiwanie jej listem gończym połączonym z tymczasowym aresztowaniem.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Olecku skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Andrzejowi B. i 42-letniemu Mariuszowi K. oskarżonym o dokonanie kilkudziesięciu rozbojów na mieszkańcach Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Olecku.

Andrzej B. i Mariusz K. byli mieszkańcami stowarzyszenia od kilku lat. Do zdarzeń doszło w okresie od marca 2017 roku do 24 czerwca 2020 roku. Sprawcy atakowali pokrzywdzonych, używali wobec nich przemocy w postaci uderzeń otwartą dłonią oraz gumową pałką, a następnie dokonywali zaboru pieniędzy w kwocie od 100 do 1500 zł. Pokrzywdzeni byli osobami starszymi, bezbronnymi i z uwagi na obawę przed oskarżonymi nie informowali nikogo o tych zdarzeniach.

Jeden z oskarżonych przyznał się w części do zarzucanych mu czynów, W związku z obawą matactwa i ucieczki zastosowano wobec Andrzeja B. i Mariusza K. środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które jest nadal kontynuowane. Jeden z oskarżonych był uprzednio karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Przestępstwo rozboju zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.