Aktualności

Komunikat Rzecznika prasowego

Suwalska  Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo p-ko Aurimas G. podejrzanego o to, że w dniu 11.10.2018 r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania przewoził ciągnikiem samochodowym marki SCANIA wraz z naczepą o wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy w postai 656000 paczek papierosów różnych marek, które uprzednio wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawieniu organowi celnemu i zgłoszenia towaru celnego, przez co nastąpiło uszczuplenie należności celnej w kwocie 861 512,00 zł oraz podatków wielkiej wartości w kwocie 14 340 049,00 zł w tym podatek akcyzowy w kwocie 11 217 801,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 3 122 248,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

komunikat Rzecznika prasowego

Suwalska  Prokuratura Rejonowa nadzoruje dochodzenie  przeciwko Adrianowi M., podejrzanemu o to, że w dniu 08 października 2018 r., około godz. 23:30 na chodniku przed bramą przy ul. Waryńskiego w Suwałkach działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonym mężczyznami używając bliżej nieustalonego przedmiotu, wziął udział w pobiciu Marka K. w ten sposób, że bił, kopał po całym ciele pokrzywdzonego oraz używał innego bliżej nieustalonego przedmiotu powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała co wywołało u niego naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia trwający dłużej niż siedem dni w myśl art. 157 § 1 kk, a tym samym naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia łub ciężki uszczerbek na zdrowiu, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk.

Postanowieniem z dnia 11.10.2018 r. zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa 5 razy w tygodniu w KMP w Suwałkach, powstrzymywania się od kontaktów z pokrzywdzonym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego Marka K. na odległość poniżej 50 metrów. Dodatkowo, wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe oraz orzeczono zakaz opuszczania kraju.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.

Komunikat Rzecznika prasowego

Suwalska  Prokuratura Rejonowa nadzoruje dochodzenie :

przeciwko Bogusławie M., podejrzanej o to, że:

  1. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do 03 października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Sylwię D. w ten sposób, że zaśmiecała klatkę schodową na piętrze, gdzie znajduje się mieszkanie pokrzywdzonej, rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową oraz w drzwi pokrzywdzonej, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzoną słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność, a nadto w dniu 03 października 2018 r. naraziła Sylwię D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że prysnęła jej gazem w twarz, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;
  2. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do 03 października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Roberta D. w ten sposób, że zaśmiecała klatkę schodową na piętrze, gdzie znajduje się mieszkanie pokrzywdzonego, rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową, w drzwi pokrzywdzonego oraz ze swojego okna na zewnątrz, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jego prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk;
  3.  w dniu 03 września 2018 r. w Suwałkach groziła popełnieniem przestępstwa na szkodę Iwony D. w ten sposób, że trzymając zaciśniętą pięść nad jej głową powiedziała, że pozbawi ją życia, co w zagrożonej wzbudziło uzasadnioną obawę, że groźba może zostać spełniona, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk;
  4. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Waldemara R. w ten sposób, że rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową oraz ze swojego okna na zewnątrz, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jego prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk;
  5. w okresie od bliżej nieustalonego dnia 2011 roku do października 2018 roku w Suwałkach uporczywie nękała Marzannę W. w ten sposób, że rzucała różnymi przedmiotami na klatkę schodową, w drzwi pokrzywdzonego oraz ze swojego okna na zewnątrz, trzaskała drzwiami o różnych porach dnia i nocy zakłócając spokój, wyzywała pokrzywdzonego słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, co wzbudziło u pokrzywdzonego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność, tj. o czyn z art. 190a § 1 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach postanowieniem z dnia 05.10.2018 r. sygn. II Kp 662/18 zastosował wobec podejrzanej Bogusławy M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  w sprawie o sygn. PO I Ds. 5.2018 w dn. 27 września 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia p-ko Wojciechowi F., Radosławowi M., Patrykowi Sz., Kamilowi W. i Michałowi R. podejrzanym o to, że w okresie od 15 listopada 2016r. do 29 września 2017r. brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie miasta Ełk i innych miast województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zajmującej się organizowaniem za pośrednictwem portalu internetowego OLX oszustw polegających na wprowadzaniu w błąd osób zainteresowanych poprzez umieszczanie na opisanym portalu ofert sprzedaży różnego rodzaju towarów przemysłowych, których w rzeczywistości członkowie grupy nie posiadali, i po wpłacie przez kupującego pieniędzy zrywali z nim kontakt nie wysyłając zamówionych przedmiotów, tj. o czyn z art. 258§ 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i inne.

Z powyższego procederu sprawcy uzyskali korzyść majątkową w łącznej kwocie 53.018,5 złotych.

Ponadto oskarżono 5 osób o pomocnictwo członkom zorganizowanej grupy przestępczej w popełnieniu w/w przestępstwa poprzez otwieranie kont bankowych na które pokrzywdzeni przestępstwem oszustwa przesyłali pieniądze.