Aktualności

Komunikat Rzecznika

Informuję, iż w okresie 19-27 grudnia 2017r. rzecznik prasowy nie będzie obecny w pracy.

Komunikat Rzecznika prasowego

04.12.17 r Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach skierował do Sądu Okręgowego, II Wydziału Karnego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko ATI L. – jako oskarżonemu o to, że w dniu  31.12.2016 r ok. godziny 22 na ulicy Armii Krajowej w Ełku, używając noża i narażając tym samym Daniela R. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, wziął udział w bójce pomiędzy Larbi A. a Danielem R. i działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Daniela R., używając noża zadał mu  nim cios w okolicę klatki piersiowej powodując ranę kłutą w klatce piersiowej po stronie lewej, uszkadzając narządy wewnętrzne, w tym worek osierdziowy i ściany przedsionka serca – co spowodowało zgon Daniela R., tj. o czyn z art.148§1 kk w zb. z art.159kk w zw. z art.11§2 kk

Oskarżony przebywa w Areszcie śledczym.

Za zarzucaną oskarżonemu zbrodnię grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Poszukiwani

10.05.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Ryszard Czuper

Pseudonim:b/d

Data i miejsce urodzenia:
31.01.1965r., Wysokie

Imiona rodziców:
Józef, Stanisława

Ostatnie miejsce zam.:
Wysokie 16, gm. Raczki

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W okresie od maja 2006r. do marca 2010r. w m. Sucha Rzeczka gm. Płaska uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Augustowie sygn. IIIRC 283/00 i protokołu Sądu Rejonowego w Augustowie sygn. IIIRC 243/00 obowiązku łożenia na utrzymanie czwórki dzieci D., D., K., D., C., przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych powodując powstanie zadłużenia w kwocie 47150 zł na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płaskiej, tj. o czyn z art. 209§1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
29.04.2010r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp.167/10

 

19.02.2010r.
Prokurator Okręgowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Adam Luto

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
15 czerwca 1974 r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Czesław, Halina z domu Luto

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Pułaskiego 56/17

Zawód:
stolarz

Rysopis:

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. W dniu 28 lipca 1997 r. , w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Suwałkach, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, używając broni palnej, dokonał rozboju na ustalonej osobie, skutkiem czego inna ustalona osoba doznała obrażeń ciał, które spowodowały jej zgon, zabierając w celu przywłaszczenia neseser z zawartością pieniędzy, działając na szkodę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tj. o czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 148 § 2 pkt. 4 kk, w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 2 pkt 4 kk w zb. art. 258 § 1 kk.

II. W miejscu i czasie jak w pkt. I, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, oddając strzały z broni palnej naraził na niebezpieczeństwo utraty życia, ciezkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, znajdujących się w holu budynku ustalonych osób, tj. o czyn z art. 160§ 1 kk w zb. z art. 258 § 1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08.10.2004 r., Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 458/04

 

19.02.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Iwona Anna Andruszkiewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
25.07.1974r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Henryk, Teresa

Ostatnie miejsce zam.:
16-400 Suwałki, ul. Andersa 5A/13

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 22 sierpnia 2002 roku w Suwałkach, w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci telefonii cyfrowej “Plus” GSM – sklepie “AJAX” przy ulicy Kościuszki 68, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z mężem Wojciechem Andruszkiewicz, po uprzednim wprowadzeniu w błąd sprzedawcy – Daniela Jarmołowicza – co do faktu rzekomego prowadzenia przez nią i męża działalności gospodarczej pod nazwą “KASA” S.C. z siedzibą w Suwałkach, gdy w rzeczywistości działalności tej nie prowadziła już od 01 lutego 2002 roku – zawarła pięć umów o świadczenie przez “Polkomtel” S.A. usług telekomunikacyjnych na rzecz S.C “KASA”, przy czym korzystając z towarzyszących zawartym umowom warunków promocyjnej sprzedaży aparatów telefonicznych, wyłudziła pięć telefonów komórkowych marki NOKIA 3410, a następnie korzystała z nich i świadczonych przez “Polkomtel” S.A. usług, nie regulując zaś należności, w konsekwencji czego spowodowała straty na szkodę wymienionego operatora sieci telefonicznej w wysokości łącznej 7.529,11 złotych, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
10.05.2006r. Sąd Rejonowy w Suwałkach sygn. II Kp. 271/06 – zmienionego przez Sąd Okręgowy w Suwałkach z dnia 30.05.2006r. (sygn. Kz. 116/06)

 

16.02.2010r.
Prokurator Okręgowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Arkadiusz Mrówka

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
29 września 1970 r. w Ełku

Imiona rodziców:
Alfred, Maria z domu Marchel

Ostatnie miejsce zam.:
Ełk, ul. Gdańska 39/11

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 176/180,waga: 70-89 kg, włosy: krótkie proste, oczy: jasne

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. W okresie od 29 listopada do 16 grudnia 1999 r.
w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, nakłonił ustaloną osobę do otwarcia rachunku bankowego, przekazał jej kwotę pieniędzy, uzyskał od tej osoby 3 blankiety czekowe, które przekazał innej osobie celem podrobienia, a podrobione zrealizowano doprowadzając do wyłudzenia kwoty od posiadacza rachunku bankowego, działając na jego szkodę oraz wskazanego Banku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 310 § 1 i 2 kk, w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

II. W dniu 30 września 2000 r. w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą nakłonił ustaloną osobę do otwarcia rachunku bankowego, przekazał jej kwotę pieniędzy, uzyskał od tej osoby 3 blankiety czekowe, które przekazał innej osobie celem podrobienia, a podrobione zrealizowano wprowadzając w obieg, doprowadzając do wyłudzenia kwoty od posiadacza rachunku bankowego, działając na szkodę wskazanego Banku, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 310 § 1 kk w zb. z art. 310 § 2 kk, w zb. z art. 310 § 4 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
22..06.2006 r., Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 365/06

 

10.02.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Dariusz Rydzewski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
28.04.1965r. w Augustowie

Imiona rodziców:
Stanisław, Irena

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. M. Konopnickiej 12/27

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I W dniu 19.12.2007r. w Augustowie działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem Kwiatkowskim oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w zamiarze aby w/w uzyskał kredyt gotówkowy w kwocie 5000 zł wystawił niezgodne z prawdą zaświadczenie o jego zatrudnieniu na czas nieokreślony w “Zakładzie Remontowo-Budowlanym Dariusz Rydzewski w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 12/27” wprowadzając tym samym w błąd przedstawiciela banku co do zamiaru spłaty kredytu, w wyniku czego na podstawie zawartej umowy nr 15 1500 1719 5117 6587 0000 Krzysztof Kwiatkowski otrzymał kredyt gotówkowy w w/w kwocie, przez co doprowadził Kredyt Bank S.A z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,-tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk

II.W dniu 13 maja 2008r. w Augustowie działając wspólnie i w porozumieniu ze swoją żoną Ewą Wiolettą Rydzewską oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w zamiarze aby w/w uzyskała kredyt gotówkowy wystawił niezgodne z prawdą zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony w “Zakładzie Remontowo Budowlanym Dariusz Rydzewski w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 12/27”, wprowadzając tym samym przedstawiciela banku w błąd, w wyniku czego Ewa Wioletta Rydzewska na podstawie zawartej umowy nr 1666999109908 wyłudziła kredyt gotówkowy w kwocie 9.598,08 zł nie spłacając żadnej raty, czym działał na szkodę Kredyt Bank S.A z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 2/8,-tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk,

III. W dniu 28 marca 2008r. w Augustowie działając wspólnie i w porozumieniu ze swoją żoną Ewą Wiolettą Rydzewską oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w zamiarze aby w/w uzyskała pożyczkę gotówkową, wystawił niezgodne z prawdą zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony w “Zakładzie Remontowo Budowlanym Dariusz Rydzewski w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 12/27”, wprowadzając tym samym przedstawiciela banku w błąd, w wyniku czego Ewa Wioletta Rydzewska na podstawie umowy nr 12 1020 1332 0000 1596 0053 2507 otrzymała pożyczkę gotówkową w kwocie 5000 zł., z której spłaciła jedną ratę w kwocie 182, 10 zł., czym działał na szkodę PKO PB S.A z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, – tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk,

IV. W dniu 21 maja 2008r. w Augustowie działając wspólnie i w porozumieniu ze swoją żoną Ewą Wiolettą Rydzewską oraz w zamiarze aby w/w uzyskała kredyt gotówkowy w kwocie 16.591 zł w Deutche Bank PBC S.A z siedzibą w Warszawie ul. Armii Ludowej 26, wystawił niezgodne z prawdą zaświadczenie o jej zatrudnieniu na czas nieokreślony w “Zakładzie Remontowo Budowlanym Dariusz Rydzewski w Augustowie przy ul. M. Konopnickiej 12/27” jednakże wnioskowany kredyt nie został jej udzielony z uwagi na odmowę jego przyznania,-tj. o czyn z art. 297 § 1 kk,

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
28.01.2010r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 15/10

 

04.02.2010r.
Prokurator Okręgowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kosakowski Andrzej

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.04.1976 r. – Suwałki

Imiona rodziców:
Andrzej, Krystyna

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Reja 68/7

Zawód: b/d

Rysopis:

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W 2006 r. w Suwałkach udzielił dla ustalonej osoby środka odurzającego (heroiny), brał udział w obrocie znaczną ilością środka odurzającego
tj. o czyn z art. 59 ust. 1,3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
21.10.2009 r., sygn. II Kp 492/09

 

29.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Adam Ciwiński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
12.08.1970r., Sztum

Imiona rodziców:
Stefan, Bronisława

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Klasztorna 18

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w maju 2009r. korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, orzeczonej postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach, sygn. akt II Kow. 76/09, nie powrócił bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie trzech dni od dnia 21 maja 2009r. do Aresztu Śledczego w Suwałkach, tj. o czyn z art. 242§3 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
30.09.2009r., Sąd Rejonowy w Suwalkach, sygn. II Kp 459/09

 

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Ryszard Arszyło

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
27.09.1956r., Lębork

Imiona rodziców:
Marian, Stefania

Ostatnie miejsce zam.:
Wrocław, ul. Kmicica 10

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 176-180cm., oczy jasne, twarz owalna, włosy ciemnoblond

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W dniu 16.03.2007r. w banku BPH w Augustowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził S. O. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem poprzez przelanie na jego konto w Niemczech pieniędzy w kwocie 6.000zł euro tj. ok. 23.000zł na zakup samochodu marki Audi, z której to umowy nie wywiązał się, tj. o czyn z art. 286§1kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
20.09.2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 178/07

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Sylwester Bieńkowski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
15.04.1987r., Augustów

Imiona rodziców:
Sławomir, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Westerplatte 3/28

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 181-185cm, włosy ciemne-brunet, twarz owalna, oczy jasne

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od początku grudnia 2006r. do 29 grudnia 2009r. w Augustowie z terenu posesji przy ul. Ramotowskiego działając wspólnie i w porozumieniu z E.Ł., K.N i R.S. dokonał kradzieży blachy w ten sposób, że wykorzystując niezabudowaną posesję wszedł na jej teren skąd zabrał około 1.700 kg blachy kwasowej w arkuszach co stanowi wartość 17.000zł czym działał na szkodę K.S. tj. o czyn z art. 278§1kk w zw. z art. 12kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.09.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 348/09

 

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Krzysztof Samel

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.12.1958r., Augustów

Imiona rodziców:
Aleksander, Irena

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów ul. Mickiewicza 14/26

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w okresie od października 2001 r. do 05 października 2006r. w Augustowie uporczywie uchylał się od obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci: K. i P. j rodzeństwa S, czym naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zadłużenie w ratach alimentacyjnych w wysokości 19.150zł na rzecz ZUS Oddział w Białymstoku, 5.280zł na rzecz MOPS w Augustowie i 6.360zł na rzecz K.S. oraz 6.360 na rzecz E.S. tj. o czyn z art. 209§1kk,
II. w okresie od 06.10.2006r. do dnia 10.05.2007r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie syna P.S., czym uniemożliwiał zaspokajanie jego podstawowych potrzeb życiowych powodując zaległość w ratach
alimentacyjnych w wysokości 2.400zł na rzecz MOPS w Augustowie tj. o czyn z art. 209§1kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
15.12.2006r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 284/06
18.06.2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 127/07

 

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Grzegorz Grochowski

Pseudonim:
b/d
Data i miejsce urodzenia:
13.03.1987r., Augustów

Imiona rodziców:
Jerzy, Grażyna

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Wojska Polskiego 45/33

Zawód: b/d

Rysopis:
Wzrost: 166-170, oczy jasne, twarz owalna, włosy ciemne krótkie uczesane na jeża.

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 02 lipca 2007r. w Augustowie w sklepie “Delta” M.S. przy ul. W. Polskiego 47 będąc uprzednio skazany za podobne przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zawarł umowę nr 857125380120 na podstawie której uzyskał dla siebie kredyt j w wysokości 853,26 zł na zakup w systemie ratalnym telefonu komórkowego marki Nokia 6230i i karty MMC Kingston 1 GB z którego nie spłacił żadnej raty z j ustalonych trzech w kwocie 284,42zł każda, w ten sposób, że w treści wskazanej umowy złożył nierzetelne oświadczenie, iż zatrudniony jest jako pracownik fizyczny w P.P.H.U “Delta”: na czas nieokreślony od dnia 12.03.2007r. w sytuacji, gdy zatrudniony był tam na umowę zlecenie od 24.03.2007r. do 30.09.2007r. czym wprowadził w błąd AIG Bank Polska S.A. I Oddział we Wrocławiu odnośnie swojej zdolności kredytowej stanowiącej okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania przedmiotowego kredytu, doprowadzając wymienionego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 853,26zł tj. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 11§2kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.09.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 349/09

 

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Ewelina Buczyłowska

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
23.02.1987r. Augustów

Imiona rodziców:
Wiesław, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów ul. 29-go Listopada 6/4

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 14 sierpnia 2007r. w Augustowie przy ul. Partyzantów 15A działając wspólnie i w porozumieniu z K.W., przebywając w pokoju wynajmowanego przez obywatela Sri Lanki -A.R., wykorzystując jego sen z tylnej kieszeni spodni dokonała zaboru w celu przywłaszczenia portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 1900zł, karty pobytu cudzoziemca, prawa jazdy polskiego, karty bankomatowej BPH, karty doładowującej sieci Orange o wartości 25zł, tj. przedmiotów o łącznej wartości strat 1940zł, działając na szkodę wymienionego, tj. o czyn z art. 278§1kk w zb. z art. 278§5kk w zb. z art. 276kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
11.12.2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 259/07

 

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Edita Zubkova

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
13.12.1976r., brak danych

Imiona rodziców:
Viktor, Liols

Ostatnie miejsce zam.:
Litwa, Mażeikai, ul. Taikos 6

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W dniu 01.08.1996r. w Białymstoku w mieszkaniu przy ul. Grażyny 10 co najmniej godząc się na popełnienia przez D. A. i A. K. rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi w postaci broni palnej oraz granatu ręcznego na osobach J. i D. M udzieliła pomocy w dokonaniu niniejszego przestępstwa poprzez przeprowadzenie rozeznania w mieszkaniu przy ul. Grażyny 10 i umożliwienie wejścia A.K. do wewnątrz domu, co ułatwiło sprawcom rozboju w dokonaniu przez nich przestępstwa, w wyniku którego A.W. utracił 900USD oraz mienie o łącznej wartości 283,00złtj. o czyn z art. 18§2kk w zw. z art. 280§2kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
03.11.2005r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 184/05

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kamil Doroszkiewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.09.1983r., Augustów

Imiona rodziców:
Andrzej, Stanislawa

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Chreptowicza 9/1

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w styczniu 2004r. w Augustowie przy ul. Chreptowicza 9 w mieszkaniu nr 11 posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną w postaci pistoletu marki VOLTRAN 92 kal 9 mm z zatartym numerem fabrycznym, a następnie przedał za kwotę 600 zł dla B.N., tj. o czyn z art. 263§1 i 2 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
22.07.2008r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 220/08

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Tomasz Liczborowicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
31.01.1978r. Augustów

Imiona rodziców:
Andrzej, Teresa

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Wiklinowa 10

Zawód: b/d

Rysopis: wzrost: 176-180, oczy jasne, sylwetka krępa, twarz okrągła, włosy krótkie, znaki szczególne: tatuaże.

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od 16 października 2003r. do 04.06.2007r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie córki K.L., czym naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zaległość w ratach alimentacyjnych w wysokości 1530 zł zł na rzecz MOPS w Augustowie oraz 6445 złzł na rzecz przedstawicielki ustawowej U.J., tj. o czyn z art 209§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
30.08.2007r.. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 190/07

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Anna Terlecka zd. Mikulska

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
26.04.1959r., Nowinka

Imiona rodziców:
Jan, Irena

Ostatnie miejsce zam.:
Szczebra 43a/2, gm. Nowinka

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
W okresie od dnia 28.11.2000roku do dnia 24.05.2002 roku działając w warunkach czynu ciągłego dokonała przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie 8642,81 złotych na szkodę Nadleśnictwa Szczebra gmina Nowinka w ten sposób, że:
– w okresie od dnia 28.11.2000roku do dnia 08.04.2002roku przyjęła od J. S. pieniądze w łącznej kwocie 2100,46 złotych według faktur numer
1003428, numer 1004832, numer 1004220 i numer 1002090 jako należność za zakup drewna, przy czym kwoty tej nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa Szczebra
– w okresie czasu od dnia 04.09.2001 roku do dnia 06.05.2002roku przyjęła od J. A. pieniądze w łącznej kwocie 1026,00 złotych w sześciu miesięcznych ratach po 171,00 złotych według dowodów wpłaty o numerach KP 01628/01, KP 00894/02, KP 02268/01, KP 00729/02, KP 00227/02 i KP 00005/02 jako spłatę zaciągniętego w Nadleśnictwie kredytu, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 16.05.2002roku przyjęła od S.B. pieniądze wkwocie 54,00 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00960/02 jako opłatę czynszu za mieszkanie, przy czym kwoty tej nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 28.02.2001 roku przyjęła od B. Cz. pieniądze w kwocie 144,95 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00439/01 jako opłatę abonamentu za telefon, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 22.11.2001 roku przyjęła od W. Ż. pieniądze w kwocie 74,00 złotych jako opłatę czynszu za mieszkanie według dowodu wpłaty numer KP 02178/01, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 24.05.2002roku przyjęła od T.T. pieniądze w kwocie 2184 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00986/02 jako należność za zakupiony w Nadleśnictwie samochód marki Polonez numer rejestracyjny SWL 9307, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 27.12.2001 roku przyjęła od J.K. pieniądze w kwocie 204, 57złotych według faktury VAT numer 1006022 i pieniądze w kwocie 311,69 złotych według faktury VAT numer 1006023 jako należność za organizację polowania przy czym tej kwoty nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 13.05.2002roku przyjęła od A. R. pieniądze w kwocie 207,68 złotych według faktury VAT numer 1002786 jako należność za zakup drzewa, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 07.03.2001 roku przyjęła od G.F. pieniądze w kwocie 466,24 złotych jako należność za wczasy według faktury VAT numer 1001146/02, przy czym tej kwoty nie wpłaciła do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 23.10.2001 roku przyjęła od A.M. pieniądze w kwocie 18,19 złotych według faktury VAT numer 1004875/02 jako opłatę za zużycie zimnej wody , przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 23.04.2002roku przyjęła od R. M. pieniądze w kwocie 546,56 złotych według dowodu wpłaty KP 00817/02 jako należność za dzierżawę działki, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
-w dniu 14.09.2001 roku przyjęła od S.Ż. pieniądze w kwocie 78,00 złotych według dowodu wpłaty numer KP 01685/01 jako opłatę czynszu za mieszkanie, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 28.03.2002roku przyjęła od S.M. pieniądze w kwocie 226,50 złotych według faktury VAT numer 1001927 jako należność za zakup drewna w Nadleśnictwie, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa
– w dniu 26.02.2002roku przyjęła od H. J. pieniądze w kwocie 1000 złotych według dowodu wpłaty numer KP 00440/02 jako zaliczkę na poczet wykonania kanalizacji w Ośrodku “Goła Zośka” gdzie wyżej wymieniona posiada domek letniskowy, przy czym nie wpłaciła tej kwoty do kasy Nadleśnictwa to jest o czyn z artykułu 284 §1 kodeksu karnego w związku artykułem 12 kodeksu karnego,
II. W okresie czasu od dnia 28.02.2001 roku do dnia 24.05.2002roku. w miejscowości Szczebra gmina Nowinka działając w warunkach czynu ciągłego w celu użycia za autentyczne dokonała podrobienia dokumentów w postaci dowodów wpłaty do Nadleśnictwa Szczebra , gdzie pracowała jako kasjerka w ten sposób, że:
– w okresie czasu od 04.09.2007 roku do 08.04.2002roku podrobiła sześć dowodów wpłaty na nazwisko J.A. o numerach KP 01628/01; KP 00894/02, KP 02268/01, KP 00729/02, KP 00227/02, KP 00005/02 w ten sposób, że wystawiła inne dowody wpłaty o odpowiednio takich samych numerach wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności
na których złożyła swój nieczytelny podpis tj. dane ze stanem faktycznym
– w dniu 16.05.2002 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko B. S. o numerze KP 00960/02 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 28.02.2001 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko B. Cz. o numerze KP 00439/01 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę i rodzaj należności oraz osobę wpłacającego na którym złożyła swój nieczytelny podpis
to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 22.11.2001 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko W. Ż. o numerze KP 02178/01 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną kwotę wpłaty oraz rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 24.05.2002roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko T. T. o numerze KP 00986/02 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis
to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 23.04.2002roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko R. M. o numerze KP 00817/02 w tensposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis
to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 14.09.2001 roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko H. Ż. o numerze KP 01685/01 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym
– w dniu 26.02.2002roku podrobiła dowód wpłaty na nazwisko H. J. o numerze KP 00440/02 w ten sposób, że wystawiła nowy dowód wpłaty o takim samym numerze wpisując inną datę, kwotę wpłaty i rodzaj należności na którym złożyła swój nieczytelny podpis to jest dane niezgodne ze stanem faktycznym to jest o czyn z artykułu 270 paragraf 1 kodeksu karnego w związku artykułem 12 kodeksu karnego

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
20.12./2007r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 275/07

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Henryk Marcin Świtaj

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
15.07.1986r., Białystok

Imiona rodziców:
Henryk, Irena

Ostatnie miejsce zam.:
Białystok, ul. Rzemieślinicza 34/34

Zawód: b/d

Rysopis:
wzrost: 181-185, oczy jasne, twarz okrągła, włosy krótkie uczesane na jeża

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w dniu 28 sierpnia 2006r. o godz. 16.30 w Augustowie na ul. Portowej kierował samochodem osobowym m-ki Opel Vectra o nr rej. Bi 58292 będąc w stanie nietrzeźwości 0,44mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a§1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
29.07.2008r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 212/08

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Marek Pietraszkiewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.09.1969r., Augustów

Imiona rodziców:
Jerzy, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Śródmieście 3/53

Zawód: b/d

Rysopis:
wzrost: 176-180, szczupła sylwetka, oczy ciemne, twarz prostokątna, włosy krótkie proste.

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od lutego 2004r. do 13 kwietnia 2005r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci P. i P. rodzeństwa P., czym naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zaległość w ratach alimentacyjnych w kwocie 7000 zł na rzecz przedstawicielki ustawowej E.P., tj. o czyn z art 209§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
01.12.2005 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 216/05

 

26.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Józef Putyński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
19.03.1968r., Augustów

Imiona rodziców:
Zbigniew, Sławomira

Ostatnie miejsce zam.:
Augustów, ul. Waryńskiego 16

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w okresie czasu od czerwca 2005r. do 24 sierpnia 2005r. w Augustowie uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim ustawowego obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci J. i D. rodzeństwa P., czym naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zaległość alimentacyjną w wysokości 1800 zł na rzecz przedstawicielki ustawowej U.P., tj. o czyn z art. 209§1 kk
II. w okresie od 25 sierpnia 2005r. do 09 lutego 2009r. w Augustowie uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Augustowie, sygn. IIIRC 108/04 obowiązku łożenia na utrzymanie maloletnich D. i J. rodzeństwa P., przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, powodując zadłużenie w kwocie 23 190 zł na rzecz MOPS w Augustowie, tj. o czyn z art 209§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
18.07.2008r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 199/08,
29.04.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp. 146/09

 

22.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Jerzy Batus

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
06.11.1963 r. Suwałki

Imiona rodziców:
Włodzimierz, Wiesława

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, Osiedle II bl. 12/14

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w dniu 11 grudnia 2002 r. w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się ze zobowiązania w ten sposób, iż zawarł z dystrybutorem CYFRA+ umowę abonencką i otrzymał kompletny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej, a następnie nie przystąpił do regulowania opłat abonamentowych, do czego był zobowiązany powyższą umową wyłudzając w ten sposób usługi w łącznej kwocie 276 zł oraz wyżej wymieniony sprzęt wartości 1.050 zł, czym spowodował straty w łącznej kwocie 1.326 zł na szkodę CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. w Warszawie, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
II. w dniu 1 czerwca 2003 r. (miesiąc po wyłączeniu sygnału) w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przywłaszczył powierzone mu na podstawie umowy abonenckiej zawartej z dystrybutorem CYFRA+ mienie w postaci kompletnego zestawu do odbioru telewizji satelitarnej nadawanej przez wyżej wymienioną stację, składającego się z dekodera o numerze 485015998791, karty abonenckiej o numerze 7210361163947 oraz anteny satelitarnej o numerze 487156045370 o łącznej wartości 1.050 zł, i nie zwrócił zestawu pomimo rozwiązania umowy o abonament działając w ten sposób na szkodę CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. w Warszawie, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
27.08.2009 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 405/06

 

19.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Marcin Fiedorczyk

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
05.02.1987r., Dąbrowa Białostocka

Imiona rodziców:
Wojciech, Agata

Ostatnie miejsce zam.:
Dąbrowa Białostocka, Nowa Wieś 30

Zawód: b/d

Rysopis:
wzrost-176-180, szczupłej budowy ciała, oczy jasne, włosy krótkie ciemny bląd, tatuaże na rękach

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od 9 do 28 września 2008r. w m. Krasnoborki 42 gm. Sztabin dokonał kradzieży karty bankomatowej z numerem PIN, a nastepnie przy jej pomocy z bankomatu położonego przy ul. Żabiej 7 w Augustowie i przy ul. 3-go Maja 1C w Dąbrowie Białostockiej, oraz na terenie Białegostoku dokonał wypłaty gotówki z konta banku PKO BP, czym spowodował straty o łącznej wartości 2620 zł na szkodę L.K., tj o czyn z art. 278§5 kk w zw. z art. 278§1 kk w zb. z art. 279§1 kk w zw. z art. 12 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
03.07.2009r. Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 220/09

 

18.01.10 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kamil Jaroszewski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
09.03.1980 r. Ełk

Imiona rodziców:
Jan, Anna

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Nowomiejska 4/27

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od maja 2001 r. do kwietnia 2010 r. w Suwałkach, będąc zobowiązanym na mocy Ustawy i Wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach, nr sygn. III RC 943/00 z dnia 14.05.2001 r. do łożenia alimentów w kwocie miesięcznej po 250 zł, na utrzymanie swojej małoletniej córki A. J., reprezentowanej przez K. Ś., uporczywie uchylał się od tego obowiązku, przez co naraził w/w osobę na niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, i spowodował zadłużenie na rzecz wierzycielki w kwocie 16.736,69 zł, i na szkodę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach i spowodował zadłużenie z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie, 6.300 zł i na rzecz ZUS Oddział Białystok w kwocie 8.925,00 zł, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
30.04.2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 390/10

 

13.01.1010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Mariusz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
29.06.1975 r. Olecko

Imiona rodziców:
Wacław, Zofia

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Wesoła 28/1

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w dniu 03.04.2007 r. w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził AIG Bank Polska S. A. w Warszawie I Oddział we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w ten sposób, że przy zawieraniu umowy kredytowej o nr 857422150194 na zakup telewizora wprowadził w błąd pracownika upoważnionego do zawierania umów w imieniu banku odnośnie spłat kredytu, po czym nie przystąpił do spłacania zaciągniętego kredytu, czym działał na szkodę AIG Bank Polska S.A. w Warszawie I Oddział we Wrocławiu w wysokości 3.712,70 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk
II. w dniu 03.04.2007 r. w Suwałkach w celu uzyskania kredytu na zakup telewizora w AIG Bank Polska S. A. w Warszawie I Oddział we Wrocławiu złożył nieprawdziwe oświadczenie odnośnie zatrudnienia w firmie “Javena” Przedsiębiorstwo Prywatne Grygieńć Sp. j. w Suwałkach, co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
19.06.2008 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 311/08

 

08.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Jan jaroszewski

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
28.09.1952r. w m. Dubowo

Imiona rodziców:
Stanisław, Eugenia

Ostatnie miejsce zam.:
16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 4/24

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od października 2003r. do 31 sierpnia 2006r. w Suwałkach będąc zobowiązany z mocy ustawy i wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 17.04.2002r. sygn. akt III RC 222/02 do łożenia na utrzymanie córki M.Z. uporczywie uchylał się od obowiązku, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art 209 §1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
16.12.2009r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 563/09

 

05.01.2010r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Andrzej Tarasewicz

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
18.05.1960r. w Sztabinie

Imiona rodziców:
Wacław, Maria

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. 11-go Listopada 2/18

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w okresie czasu od lipca 2001 roku do czerwca 2008r. w Suwałkach, będąc zobowiązanym z mocy ustawy i wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 17 grudnia 200Ir. sygn. akt III RC 464/01 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 września 2004r. sygn. akt I C 460/04, do łożenia na utrzymanie swojego małoletniego syna Mateusza Tarasewicz, w zasadzonej kwocie po 300zł miesięcznie, płaconej cło rąk ustawowej przedstawicielki Ewy Tarasewicz, uporczywie uchylał się od nałożonego obowiązku alimentacyjnego, czym naraził w/w na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i spowodował zaległości w wysokości 23 640,30 zł a w tym:-na rzecz uprawnionej Ewy Tarasewicz w kwocie 14 935,80 zł – na rzecz likwidatora Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 6 562,50 zł oraz na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 142,00 zł, tj. o czyn z art.209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.07.2008r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. IIKp. 361/08

 

29.12.2009
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Dzmitry Silantsyeu

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
06.01.1980r., Mińsk

Imiona rodziców:
Siergiej, Lubov

Ostatnie miejsce zam.:
Mińska, ul. Mieroszniczenko 12, Białoruś

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w dniu 14.05.2006r. około godz. 23.25 w Suwałkach na ul. Wojska Polskiego kierował samochodem osobowym m-ki Renault 19 o nr rej. 2029AAX będąc w stanie nietrzeźwości-1,8 promila alkoholu etylowego we krwi, tj. o czyn z art. 178a§1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
31.10.2006r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 629/06

 

31.12.2009 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Marian Kapliński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
18.09.1957r. w Filipowie

Imiona rodziców:
Stanisław, Jadwiga

Ostatnie miejsce zam.:
Ełk, ul. Dobrzańskiego 5/57

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w okresie między grudniem 2004 roku, a lipcem 2005 roku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w powziętym z góry zamiarze niedotrzymania warunków przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w Suwałkach w dniu 13 grudnia 2004 roku, doprowadził obywatela Belgii – Carmelo Ventura, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 61.317 złotych, po uprzednim wprowadzeniu go w błąd co do zamiaru sprzedaży dla niego nieruchomości położonej w Ełku przy ulicy 11 listopada 37, to jest o czyn z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08.02.2006r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 66/06

 

31.12.2009 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Edyta BUDROWSKA

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.11.1976r. w Augustowie

Imiona rodziców:
Stanisław, Grażyna

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Lityńskiego 16/11

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
w dniu 07.01.2002r. w Suwałkach w celu uzyskania dla siebie kredytu w kwocie 2.045,73zł z AIG Bank Polska S.A. w Warszawie na zakup łóżka ratanowego w systemie ratalnym przełożyła przedstawicielowi AIG CREDIT S.A. dokument stwierdzający nieprawdę w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie SAW-DOM w Augustowie, w którym zawyżono osiągane przez w/w dochody i okres zatrudnienia, a które to okoliczności miały istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
14.06.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 259/05

 

30.12.2009 r.
Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Łukasz Wyziński

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
05.09.1986r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Konstanty, Jolanta

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Franciszkańska 10/8

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:

    1. w dniu 19 września 2007r. w oddziale AIG w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 1, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę nr 357900780300, otrzymując kwotę 1.500 zł tytułem pożyczki, a następnie po wpłaceniu w ratach kwoty 924,16 zł zaprzestał dalszego regulowania należności przez co doprowadził bank AIG BP S.A. z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 575,84 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,

 

    1. w dniu 24 grudnia 2007r. w oddziale AIG w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 1, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę nr 357505562942, otrzymując kwotę 5.000 zł tytułem pożyczki, a następnie po wpłaceniu w ratach kwoty 964,48 zł zaprzestał dalszego regulowania należności przez co doprowadził bank AIG BP S.A. z/s we Wrocławiu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 4.035,52 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,

 

    1. w dniu 20 maja 2008r. w placówce Dominet Bank S.A. Suwałkach przy ul. Noniewicza 93a, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego w ofercie na tak i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę nr KG/280015, otrzymując kwotę 3.500 zł tytułem pożyczki, a następnie nie przystąpił do spłaty rat kredytu, przez co doprowadził do Dominet Bank S.A. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 3.830 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,

 

  1. w dniu 20 maja 2008r. w placówce Dominet Bank S.A. Suwałkach przy ul. Noniewicza 93a, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożył wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego w ofercie na tak i na jego podstawie zawarł z przedstawicielem banku umowę o korzystanie z karty kredytowej nr VCE/659/00225/01 z limitem 750 zł, a następnie nie przystąpił do spłaty rat kredytu, przez co doprowadził Dominet Bank S.A. z/s w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 750 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
03.11.2009r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 515/09

 

22.12.2009
Imię i nazwisko:
Karol ChocholskiPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
20.05.1979 r. Suwałki

Imiona rodziców:
Józef, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Noniewicza 40/110

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. w dniu 18 grudnia 2005 r. ok. godz. 19.30 w Suwałkach w mieszkaniu nr 2 przy ul. Osiedle II bl. 7 naruszył nietykalność cielesną policjanta J. J. podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, że kopnął go w nogę, tj. o czyn z art. 222 § 1 kk
II. w miejscu i czasie jak w pkt I w celu zmuszenia policjanta J. J. do zaniechania prawnie podjętej czynności służbowej zatrzymania użył wobec niego przemocy polegającej na duszeniu i próbie wyrwania z rąk pałki służbowej, a następnie zagroził pozbawieniem życia w/w i policjantowi T. K. oraz użył wobec policjantów słów uznanych powszechnie za obelżywe podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
14.03.2006 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 151/06

 

21.12.2009
Imię i nazwisko:
Grzegorz KrysiewiczPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
06.10.1974 r. Białystok

Imiona rodziców:
Lech, Henryka

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Młynarskiego 14/101

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od 20 czerwca do 11.09.2006 r. w Suwałkach przy ul. Przytorowej 19 działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętego zamiaru, prowadząc działalność gospodarczą w postaci Hurtowni “RAJ” w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim wprowadzeniu w błąd doprowadził Z.P.S “IRWEGA” W. G. Produkcja Makaronów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci makaronu o łącznej wartości 3.545, 48 zł, w ten sposób, że w dniach 20 czerwca, 05 lipca i 01 sierpnia 2006r. pobrał towar, za który miał uregulować należność w terminach zawartych w fakturach nr F/l/06/002644, F/1/06/002315, F/l/06/002084, ostatnia do 31 sierpnia 2006r. lecz tego nie uczynił i zerwał kontakt z pokrzywdzonym wyjeżdżając 03 września 2006 r. do Chicago czym działał na szkodę Z.P.S “IRWEGA” W. G. Produkcja Makaronów, ul. Ogrodowa 3a, 05-119 Legionowo Michałów Reginów o wartości 3.545,48 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
15.01.2007 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 24/07

 

21.12.2009
Imię i nazwisko:
Ireneusz KrólPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
08.10.1972 r. Sztum

Imiona rodziców:
Stanisław, Renata

Ostatnie miejsce zam.:
Jodłówka 2 C, gm. Stary Targ

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie od października 2008 r. do września 2009 r. w miejscowości Bondziszki, gm. Rutka Tartak, będąc zobowiązany na mocy Ustawy i Wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sygn. akt III RC 472/01 z dnia 31 grudnia 2001 r., oraz Wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sygn. Akt III RC-324/03 z dnia 27 maja 2003 r. do łożenia alimentów w kwocie miesięcznej po 280 zł, na utrzymanie swojej małoletniej córki A. T., reprezentowanej przez matkę E. T., uporczywie uchylał się od tego obowiązku, przez co naraził w/wymienioną osobę na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, i spowodował zadłużenie na rzecz wierzycielki w kwocie 11.349,66 zł, oraz spowodował zadłużenie na szkodę GOPS w Rutce Tartak z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6.069,00 zł i z tytułu wypłacanego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przez GOPS w Rutce Tartak w kwocie 3.080,00 zł, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
22.09.2009 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 446/09

 

21.12.2009
Imię i nazwisko:
Michał Jerzy PawełczykPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
14.05.1984 r. Rzeszów

Imiona rodziców:
Marek, Ewa

Ostatnie miejsce zam.:
Rzeszów, ul. Solarza 8/57

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w nocy z dnia 23/24 lipca 2006 r. w miejscowości Motule Stare gm. Filipów z namiotu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch kamizelek ratunkowo-wypornościowych firmy SEEMAN i AQUALUNG o łącznej wartości 2.500 zł na szkodę I. A. K., tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.12.2006 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 732/06

 

18.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Grzegorz SobczakPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
25.03.1958 r., Elbląg

Imiona rodziców:
Konstanty, Kamila

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Kowalskiego 26/22

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
I. od listopada 2002 roku do marca 2003 roku, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako właściciel Przedsiębiorstwa Prywatnego ERMEC zobowiązany do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, działał na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Inspektorat w Suwałkach oraz uporczywie naruszał prawa niżej wymienionych pracowników wynikające z ubezpieczenia społecznego:

– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Marka Łukowskiego powodując zaległości na kwotę 1519,46 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do lutego 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Agnieszki Ciszewskiej powodując zaległości na kwotę 1750,67 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Andrzeja Dyoniziak powodując zaległości na kwotę 1608,45 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do grudnia 2002 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Grzegorza Grochowskiego powodując zaległość na kwotę 857,49 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do stycznia 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Haliny Korotko powodując zaległość na kwotę 181,88 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Izabeli Kupich powodując zaległość na kwotę 1658,59 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Bożeny Malarewicz powodując zaległość na kwotę 3700,67 złotych
w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do lutego 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Jarosława Milewskiego powodując zaległość na kwotę 1705,44 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Iwony Orłowskiej powodując zaległość na kwotę 1847,22 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Aureliusza Perkowskiego powodując zaległość na kwotę 2336,30 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do lutego 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Marka Serafin powodując zaległość na kwotę 2683,28 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do stycznia 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Leszka Truchan powodując zaległość na kwotę 319,35 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Roberta Urynowicz powodując zaległość na kwotę 2828,80 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do stycznia 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Stanisława Wnukowskiego powodując zaległość na kwotę 260,27 złotych
– w ten sposób, że w okresie od listopada 2002 roku do marca 2003 roku nie odprowadzał należności na Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika Jerzego Zakrzewskiego powodując zaległość na kwotę 2670,39 złotych tj. o czyn z art. 218 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
II. w okresie od 7 listopada do 26 grudnia 2002 roku w Suwałkach prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne ERMEC z siedzibą przy ulicy Sejneńskiej 18A, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANGO w Kałuszynie w ten sposób, że na podstawie faktur VAT o numerach: FV5/02/13025, FV5/02/13343, FV5 /02/13714, FV5/02/14063, FV5/02/14064, FV5/02/14400 nabył z wymienionego Przedsiębiorstwa artykuły spożywcze o łącznej wartości 15.101,58 złotych a następnie zbył zakupione towary nie regulując za nie należności wobec Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ANGO i wprowadzając je w błąd co do zamiaru powstałego w ten sposób zobowiązania, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk,
III. w okresie od 4 stycznia do 17 kwietnia 2003 roku w Suwałkach działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził Szczepana Stanisława Stanik do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w ten sposób, iż pobrał z firmy Przedsiębiorstwo Przemysłowo -Handlowo -Usługowo FRUTICO Export-Import będącej własnością wymienionego przetwory owocowo-warzywne o łącznej wartości 19.026,75 złotych za które nie uiścił zapłaty czym działał na szkodę Szczepana Stanisława Stanik, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk
IV. w okresie od 10 stycznia do 3 kwietnia 2003 roku w Suwałkach prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prywatne ERMEC z siedzibą przy ulicy Sejneńskiej 18A, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakłady Przemysłu Spożywczego IRWEGA w Legionowie w ten sposób, że na podstawie faktur VAT o numerach: F/C/03/000035, F/C/03/000132, F/C/03/000202, F/C/03/000289, F/C/03/000397 nabył z wymienionego przedsiębiorstwa makarony o łącznej wartości 4.494,58 złotych a następnie zbył zakupiony towar nie regulując za nie należności wobec Zakładu Przemysłu Spożywczego IRWEGA i wprowadzając je w błąd co do zamiaru powstałego w ten sposób zobowiązania, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, V. w okresie od kwietnia 2003 roku do lipca 2005 roku w Suwałkach będąc zobowiązanym na mocy Ustawy i Wyroków: Sądu Rejonowego w Suwałkach numer sygnatury III RC-309/03 dnia 23.07.2003 roku i Sądu Okręgowego w Suwałkach numer sygnatury I C-136/04 z dnia 16.05.2004 roku do łożenia na utrzymanie swoich małoletnich dzieci: Eryka, Macieja i Pawła, rodzeństwa Sobczak, uporczywie uchylał się od tego obowiązku, przez co naraził wymienione osoby na niemożliwość zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
19.12.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp. 598/05

 

04.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Mariusz SzczypińPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
07.04.1977r., Augustów

Imiona rodziców:
Piotr, Alicja

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. E. Plater 17/2

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
1. w dniu 14.02.2000 r. w Suwałkach wyłudził poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego w ten sposób, że podrobił dokument w postaci zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierającego sfałszowany podpis R. I., a następnie posłużył się tym dokumentem jako autentycznym oraz dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego seria DD 2765400 wystawionym na R. I. czym wprowadził B. S. pracownika Urzędu Miejskiego w Suwałkach w błąd i doprowadził do wystawienia dokumentu w postaci zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Suwałkach Wydział Polityki Społecznej i Gospodarczej, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 275 § 1 k kk w zw. z art. 11§2kk,
2. w okresie między 18.03.2000r. a 14.04.2000 r. w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 83, w pomieszczeniach myjni samochodowej przyjął i pomógł do ukrycia od nieustalonej osoby elementy nadwozia i skrzynię biegów od samochodu osobowego marki FIAT CINQUECENTO 700, koloru niebieskiego, o numerze rejestracyjnym SWO 0375 i numerze nadwozia ZFA 17000001143812 i numerze silnika 170A0463749071 pochodzącego z kradzieży na szkodę D. W. o wartości 15.600 złotych na szkodę w/w, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk,
3. w dniu 14.04.2000 r. w Suwałkach, działając w zamiarze udzielenia pomocy do popełnienia przestępstwa dla Ł. P., polegającego na usunięciu i przerobieniu znaków identyfikacyjnych nadwozia samochodu osobowego marki VOLVO 360 o numerze rejestracyjnym U-503499, przez wycięcie pola numerowego nadwozia o numerze XLB344243EC888133 i wspawaniu go do innego pojazdu, ułatwił wyżej wymienionemu popełnienie tego przestępstwa udostępniając na czas popełnienia przestępstwa pomieszczenia myjni samochodowej przy ulicy Noniewicza 83, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 306 kk,
4. w dniu 30 maja 2000 r. w Suwałkach doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.817,44 zł firmę LUKAS Spółka Akcyjna we Wrocławiu Oddział w Warszawie w ten sposób, iż działając z góry powziętym zamiarem nie spłacenia zaciągniętego długu nabył w systemie sprzedaży ratalnej Deck “Technics” typ RS-AZG, CD “Technics” typ Sl-Ps 670, wzmacniacz + kolumny “Technics” typ S.A.-AX 530 wartości 4.199,76 zł który po wpłaceniu 15 procent wartości został mu wydany z zastrzeżeniem prawa własności na rzecz kredytującego, zakazem udostępniania osobom trzecim oraz obowiązkiem regularnej spłaty długu nie spłacając do dnia wszczęcia postępowania kwoty kredytu oraz nie zwracając kredytodawcy przywłaszczonego mienia, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
21.10.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 459/05

 

04.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Waldemar Marek GaruckiPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
13.03.1958r., Siedlce

Imiona rodziców:
Marian, Amelia

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Lityńskiego 16/4

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
we wrześniu 2002r. w Suwałkach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Bank PKO SA do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 10 903,56 zł w ten sposób, iż posiadając w wyżej wymienionym Banku Eurokonto Plus z limitem pożyczki do 50 000 zł pobrał z tego konta pieniądze przekreczając przyznany mu limit pożyczki o kwotę 10 903,56 zł czym działał na szkodę Banku PKO SA Oddział w Suwałkach, tj. o czyn z art. 286§1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
26.01.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 40/05

 

04.12.2009r.
Imię i nazwisko:
Tomasz CieslukowskiPseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
22.04.1974r., Suwałki

Imiona rodziców:
Józef, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Suwałki, ul. Klonowa 47A/42

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
w okresie czasu od 11 lipca 2005r. do 22 lipca 2005r. w Suwałkach będąc zatrudnionym na stanowisku przedstawiciela handlowego Firmy Handlowo – Usługowej DAPP działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczył sobie powierzone mu mienie działając w ten sposób, że pobierał z firmy towar na łączną kwotę 5 000 zł, sprzedawał go klientom, a uzyskanych w ten sposób środków nie zwrócił do kasy, czym działał na szkodę wyżej wymienionej Firmy, tj. o czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
08.12.2005r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, sygn. II Kp 574/05

 

 

POSZUKIWANY: Grzankowski Krystian

Prokurator Rejonowy w Sejnach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Krystian Marcin Grzankowski

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
15.09.1977r. Tczew

Imiona rodziców:
Władysław, Maria

Ostatnie miejsce zam.:
bez stałego miejsca zamieszkania i zameldowania

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 278 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
16.12.2014 sygn.VI Kp 177/14