Aktualności

Komunikat Rzecznika

W związku z zainteresowaniem mediów informuję, że postanowieniem z dnia 12 września 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  umorzyła śledztwo w sprawie:

1) dokonanego przez nieustalone osoby zniszczenia przez podpalenie w dniu 11.11.2013 r. w Warszawie, kabiny wartowniczej o  wartości 15.000 zł, umiejscowionej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej usytułowanej   przy ul. Spacerowej w Warszawie, na szkodę Komendy Stołecznej Policji, przy czym sprawcy przedmiotowego czynu dokonali go działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk – na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców.

2) sprowadzeniaw dniu 11.11.2013 roku w Warszawie przez nieustalone osoby podczas Marszu Niepodległości zdarzenia w postaci pożaru kabiny wartowniczej usytułowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosji , które to zdarzenie zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach

tj. o czyn z art. 163 par. 1 pkt. 1 kk- na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

3) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 11.11.2013 roku w Warszawie, przekroczenia swych uprawnień przez funkcjonariusza publicznego- ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, poprzez podżeganie nieustalonych osób do zniszczenia przez podpalenie mienia stanowiącego własność KSP w Warszawie w postaci kabiny wartowniczej  

o wartości 15 tys. złotych , usytuowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał  na szkodę interesu publicznego  oraz na szkodę KSP  w Warszawie,

tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 288 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk– na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

4) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później jednak niż do 01 grudnia 2015 roku w Warszawie, niedopełnienia swych obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poprzez zaniechanie poinformowania właściwych organów ścigania o niezgodnym z prawem  działaniu ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, polegającym na podżeganiu nieustalonych osób  do popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia poprzez  podpalenie w dniu 11.11.2013 roku podczas Marszu Niepodległości  kabiny wartowniczej      usytuowanej przy ogrodzeniu  Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał na szkodę interesu publicznego

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

5) niedopełnienia w okresie czasu od daty bliżej nieustalonej do 11.11.2013 roku w Warszawie  swych obowiązków wynikających z m. in. art. 1 ust. 2 pkt 1,2  Ustawy z dnia 06.04.1990 roku o Policji przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy planowaniu czynności zabezpieczających przemarsz uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11.2013 roku  poprzez nienależyte  zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami obszaru otaczającego teren Ambasady Federacji Rosji oraz  kabiny wartowniczej umiejscowionej w pobliżu wejścia na teren posesji Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Spacerowej w Warszawie stanowiącej własność Komendy Stołecznej Policji w Warszawie czym w/wym. działali na szkodę interesu publicznego oraz na szkodę KSP w Warszawie tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk  – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Komunikat Rzecznika prasowego

W dniach 09-23.09.2019r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach będzie przebywał na urlopie.

POSZUKIWANY : ROBERT SADOWSKI

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
ROBERT SADOWSKI

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
09.04.1972r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Edmund, Leontyna

Ostatnie miejsce zam.:
Zajączkowo Wieś 19A, 16-423 Bakałarzewo

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

16.08.2019 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 163/19

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła w dniu 13.08.2019r. śledztwo w sprawie przeciwko Edmundowi W. podejrzanemu o to, że w nieustalonym czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia będąc właścicielem firmy Transport Ciężarowy, działając wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki SCANIA Tomaszem S., kierowcą ciężarówki VOLVO Danielem U., kierowcą ciężarówki SCANIA Grzegorzem J., kierowcą ciężarówki SCANIA Sylwestrem W., kierowcą ciężarówki TATRA Wiesławem P. oraz kierowcą ładowarki Emilem Cz. i kierowcą koparko- ładowarki JCB Markiem G., na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcom: koparki i  koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie,  przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 §1 kk.

            Kolejno, w toku wykonywanych czynności w dniu 14.08.2019r. Prokuratura postawiła zarzut Januszowi R., podejrzanemu o to, że: czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia, gm. Jeleniewo, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Edmundem W. – właścicielem firmy Transport Ciężarowy oraz innymi nieustalonymi kierowcami, na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni, wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni, które następnie były zasypywane, przy czym odpady te mogły spowodować istotne obniżenie, jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

            Wobec Janusza R., Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł.             Kolejno, celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w dniu 14.08.2019r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach skierował do Sądu Rejonowego w Suwałkach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Edmunda W.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w sprawie przeciwko Markowi A. podejrz. o to, że w nieustalonym czasie nie później niż do dnia 08.08.2019 r. w miejscowości Prudziszki wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem A., będąc współwłaścicielami Firmy Transportowo-Usługowej oraz prowadząc działalność gospodarczą Firmę Transportową, działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki MAN Kamilem B., kierowcą ciężarówki Mercedes Waldemarem O. oraz operatorem ładowarki Tadeuszem D., na terenie prywatnej żwirowni, wbrew przepisom składował odpady poremontowe, budowlane grupy 17 w postaci gruzu, styropianu, folii, tworzyw sztucznych oraz odpady komunalne przesortowane grupy 19, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcy koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie, przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

W toku prowadzonego śledztwa, w dniu 09.08.2019r. powyżej wskazane zarzuty z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk przedstawiono ponadto: Mirosławowi A., Waldemarowi O., Tadeuszowi D. i Kamilowi B..             W dniu 10.08.2019r. Sąd Rejonowy w Suwałkach wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania o charakterze alternatywnym pod warunkiem wpłacania poręczenia majątkowo w kwocie 50.000 zł (dot.  Marka A..) oraz 60.000 zł (dot. Mirosława A.). Powyższe kwoty zostały wpłacone w dniu 10.08.2019r.