Aktualności

Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  w sprawie o sygn. PO I Ds. 144.2017 w dn. 28 września 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia p-ko Rafałowi  Z., podejrzanemu o kierowanie w okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i obrotem znaczną ilością środków odurzających w postaci marihuany, tj. o czyny z art. 258 § 3 kk, art.  53 ust. 2 w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 53 ust. 2 w zb. z art. 56 ust. 3 w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i innym.

Śledztwo w sprawie prowadzone było w okresie od 01 października 2017r. do dn. 28 września 2018r. pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przez Wydział w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji.

W dn. 30 września 2017r. w jednym z gospodarstw w m. Lakiele, gm. Kowale Oleckie ujawniono profesjonalnie prowadzoną plantację środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w wielkich rozmiarach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali wówczas na gorącym uczynku dwóch członków grupy, tj. Mirosława J. i Kamila Z. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Suwałkach.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono osobę kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, tj. Rafała Z. i innych członków grupy.

W sprawie zarzuty przedstawiono 14 osobom – w tym zarówno członkom grupy, z których czterech było tymczasowo aresztowanych, jak też ustalonym odbiorcom środków odurzających.  Aktualnie stosowane są w stosunku do nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 50.000 złotych, 25.000 złotych i 10.000 złotych, dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z ustalonymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju.

W okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. sprawcy wytworzyli, a następnie wprowadzili do obrotu, nie mniej niż 9 kg netto  suszu ziela konopi innych niż włókniste, a nadto w dniu 30 września 2017r. uprawiali 487 sztuk konopi inne niż włókniste w różnej fazie wzrostu, które mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, tj. nie mniej niż 10.714 gram suszu oraz posiadali wytworzone 2.791,39 grama suszu ziela konopi innych niż włókniste.

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach śledztwo w sprawie zabójstwa 50-letniej kobiety, do którego doszło w dn. 25 sierpnia 2018r. w godzinach rannych w jednym z mieszkań przy ul. Szpitalnej w Suwałkach, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Na miejscu zdarzenia, tj. w mieszkaniu ujawniono zwłoki w/w kobiety, zaś w piwnicy  – zwłoki jej 54-letniego męża.

W sprawie trwają czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok obu osób.

Komunikat prasowy

Prokuratura Rejonowa w Olecku nadzoruje postępowanie przeciwko Sławomirowi M., podejrzanemu o doprowadzenie mieszkanki Olecka do zawarcia kilkunastu umów z instytucjami pożyczkowymi. Sprawca czynów podszywał się pod funkcjonariusza Policji, wykonującego czynności służbowe.

Sławomirowi M. przedstawiono zarzut popełnienia dwunastu przestępstw z art 286§1 kk. Za zarzucone czyny grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do ich popełnienia. Podczas przeszukania u podejrzanego zatrzymano najprawdopodobniej broń palną z amunicją oraz dokumentację świadczącą o przygotowaniu kolejnych przestępstw.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Olecku zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Komenda Powiatowa Policji w Olecku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Olecku ustala skalę wyłudzeń i inne obszary działalności podejrzanego.

Komunikat Rzecznika

W dniach 02-31.08.2018r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach będzie nieobecny.

W czasie nieobecności Rzecznika prasowego wywiadów i informacji udzielają:

 • W sprawach należących do właściwości Prokuratury Rejonowej w Augustowie
  Prokurator Rejonowy w Augustowie – Tomasz Milanowski
  Tel. 087 643 45 05, tel. komórkowy 502 498 951
 • W sprawach należących do właściwości Prokuratury Rejonowej w Ełku
  Prokurator Rejonowy w Ełku- Jan Mikucki
  Tel. 087 629 11 01, tel. komórkowy 606 971 704
 • W sprawach należących do właściwości Prokuratury Rejonowej w Olecku
  Prokurator Rejonowy w Olecku- Andrzej Tylenda
  Tel. 087 621 79 22, tel. komórkowy 600 090 970
 • W sprawach należących do właściwości Prokuratury Rejonowej w Sejnach
  Prokurator Rejonowy w Sejnach – Rafał Haraburda
  Tel. 087 516 20 00, tel. komórkowy 501 181 572
 • W sprawach należących do właściwości Prokuratury Rejonowej w Suwałkach
  Prokurator Rejonowy w Suwałkach – Joanna Orchowska
  Tel. 087 562 86 01, tel. komórkowy 696 448 225
 • W sprawach prowadzonych przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach
  Z-ca Prokuratora Okręgowego – Anna Kolesińska-Soroka
  Tel. 087 562 86 08 , tel.kom. 519 138 911
  lub Prokurator Okręgowy w Suwałkach

Poszukiwana : ANDRZEJCZYK Ewa

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
ANDRZEJCZYK Ewa

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
29.06.1970r. Ełk

Imiona rodziców:
Eugeniusz, Helena

Ostatnie miejsce zam.:
Bułkowizna 10, 16-320 Bargłów Kościelny

Zawód:
b/d

Rysopis:
bd

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
uchylanie sie od obowiązku alimentacyjnego, tj. o czyn z art 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

16.07.2018,  II Kp 136/18