Aktualności

Komunikat Rzecznika Prasowego

Ukaraniem dwóch diagnostów samochodowych i siedemnastu współdziałających z nimi osób zakończyło się śledztwo Prokuratury Rejonowej w Olecku.

Śledztwo dotyczyło mających miejsce w sierpniu 2018 roku w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Gołdapi poświadczeń nieprawdy w dowodzie rejestracyjnym oraz zaświadczeniu o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu. Diagności potwierdzali przeprowadzenie badań technicznych, których w rzeczywistości nie dokonywali, pobierając przy tym stosowną opłatę.

W sprawie przedstawiono zarzuty dwóm diagnostom tj. Piotrowi Z. i Krzysztofowi S. Pierwszemu zarzucono poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 26-ciu przypadkach, zaś drugiemu w dwóch przypadkach. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wykonywania zawodu diagnosty oraz zakazu opuszczania kraju.

Ponadto przedstawiono zarzuty 17 osobom, którzy nakłaniali diagnostów do poświadczenia nieprawdy. Zastosowano wobec nich zabezpieczenie majątkowego celem zabezpieczenia orzeczonych w przyszłości kar grzywny oraz kosztów sądowych.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów, wyjaśnili okoliczności ich popełnienia i złożyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze.

Prokurator w dniu 4 października 2019 roku skierował do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia w tej sprawie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 3 lutego 2020 roku skazano diagnostów, Piotra Z. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 20 zł każda oraz zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres 5 lat, zaś Krzysztofa S. na karę grzywny w wysokości 370 stawek dziennych po 10 zł każda. Ponadto na karę grzywny skazano 17 osób nakłaniających diagnostów do poświadczenia nieprawdy.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi śledztwo w sprawie udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ełku w dniu 8 lutego 2020 r. w Prostkach.

Mężczyzna oferujący korzyść majątkową został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury.

Prokurator przedstawił 37-letniemu mężczyźnie zarzut, że w trakcie przeprowadzanej kontroli drogowej na ul. Lipowej w Prostkach jako pasażer i jednocześnie właściciel kontrolowanego samochodu udzielił korzyści majątkowej, proponując pieniądze w kwocie 200 zł dwóm funkcjonariuszom Policji, w zamian za odstąpienie przez nich od ukarania go mandatem za wykroczenie polegające na dopuszczeniu do prowadzenia jego pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień.

Opisany czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 229§3 kk, które jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.

Wykonywane są obecnie czynności w celu skompletowania materiału dowodowego i skierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Z dniem 10 lutego 2020 r. Prokurator Krajowy powierzył pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Suwałkach Pani prokurator Małgorzacie Kozłowskiej-Szmigiero.

Komunikat Rzecznika Prasowego

     Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym do jakiego doszło w dniu 9 lutego 2020 r. około godz. 14.00 w miejscowości Płociczno-Tartak, gm. Suwałki.

    W toku śledztwa prokurator przedstawił Szymonowi N. dwa zarzuty popełnienia przestępstwa.

    Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania wypadku drogowego, polegającego na tym, że  kierując w stanie nietrzeźwości pojazdem marki BMW, nie zachował należytej ostrożności, nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych i ukształtowania przebiegu drogi, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawy chodnik i pobocze, gdzie uderzył w drzewo, powodując przewrócenie się pojazdu na dach.  W wyniku tego pasażer pojazdu poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Czyn ten zakwalifikowano z art. 177§2 kk w zw. z art. 178§1 kk, co w konsekwencji powoduje zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 12 oraz m.in. dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

   Drugi zarzut dotyczy kierowania wymienionym pojazdem w czasie zdarzenia, będąc w stanie nietrzeźwości, tj. popełnienia przestępstwa z art. 178a§1 kk.

   Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

    Wykonywane są obecnie czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia i skierowania aktu oskarżenia do Sądu.