Aktualności

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie p-ko Januszowi K. – jako podejrzanemu o to, że w dniu 18 lutego 2018 roku około godziny 19:55 w ośrodku MONAR-Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim, gm. Filipów, spowodował uszkodzenie ciała Roberta B. w ten sposób, że uderzył wymienionego w głowę bliżej nieustalonym narzędziem o cechach tnących, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rany ciętej w okolicy ciemieniowo-skroniowej, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż siedem dni, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Robertowi K. – jako oskarżonemu o to, że:

– w dniu 23 sierpnia 2017 r. około godziny 20.05 w Suwałkach przy klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Reja, działając w zamiarze bezpośrednim usiłował dokonać zabójstwa Iwony K.  poprzez zadawanie jej ciosów nożem w klatkę piersiową i brzuch powodując u niej rany kłute klatki piersiowej i brzucha z uszkodzeniem wątroby, przepony, krwotokiem do jamy brzusznej i obu jam opłucnowych, jednakże zamierzonego celu zabójstwa nie osiągnął z uwagi na niezwłocznie udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną, natomiast opisane obrażenia ciała spowodowały u Iwony K. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

– w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca sierpnia 2017 r. do dnia 23 sierpnia 2017 r. w Suwałkach znęcał się fizycznie i psychicznie nad wspólnie zamieszkałą byłą żoną Iwoną K. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których popychał ją i szarpał, niszczył jej przedmioty, uniemożliwiał wejście do domu, wyzywał słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe, chodził po mieszkaniu z nożem i groził pozbawieniem życia oraz zakłócał spoczynek nocny, a ponadto znęcał się psychicznie nad wspólnie  zamieszkałą dorosłą córką Agatą K.w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu zakłócał jej spoczynek nocny oraz w jej obecności wszczynał awantury domowe, w trakcie których używał słów wulgarnych i powszechnie uznanych za obelżywe, , tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Olecku nadzoruje postępowania karne w sprawie wypadku do którego doszło 28 lutego 2018 roku około godziny 13.05 na obwodnicy Olecka.

Zdarzenie miało miejsce na wysokości wyjazdu w kierunku Ełku. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w wypadku brały udział dwa samochody ciężarowe.

Kierowca jednego z nich – samochodu ciężarowego marki Volvo, który jechał z naczepą załadowaną dłużycą, nie ustąpił pierwszeństwa dla kierującego samochodem ciężarowym marki Volvo, w wyniku czego kierujący pojazdem marki Volvo uderzył w wystające poza obrys naczepy pojazdu drzewo, a następnie zjechał na lewą stronę drogi i uderzył w barierę energochłonną i dźwiękoszczelną. W następstwie powyższego poniósł śmierć.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia p-ko Januszowi K.- jako oskarżonemu o to, że w okresie 24.10.2016r. – 26.10.2016 r. w Białymstoku jako lekarz chirurg SP ZOZ i w związku z tym mając obowiązek opieki nad pacjentem w/w Oddziału Stanisławem W. nie zachował należytej staranności podczas kwalifikowania Stanisława W. do zabiegu operacyjnego, czyniąc to na podstawie badania kolonoskopowego przeprowadzonego w dnia 31 sierpnia 2016 roku w Fundacji ….., podczas gdy rodzaj zgłoszonych dolegliwości prze pacjenta i negatywny wynik badania mikroskopowego wskazywał na potrzebę powtórzenia badania kolonoskopowego i ponownego pobrania wycinków, co doprowadziłoby do odstąpienia od zabiegu operacyjnego, czym nieumyślnie naraził  w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.