Aktualności

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Olecku nadzoruje postępowania karne w sprawie wypadku do którego doszło 28 lutego 2018 roku około godziny 13.05 na obwodnicy Olecka.

Zdarzenie miało miejsce na wysokości wyjazdu w kierunku Ełku. Jak wynika z dokonanych ustaleń, w wypadku brały udział dwa samochody ciężarowe.

Kierowca jednego z nich – samochodu ciężarowego marki Volvo, który jechał z naczepą załadowaną dłużycą, nie ustąpił pierwszeństwa dla kierującego samochodem ciężarowym marki Volvo, w wyniku czego kierujący pojazdem marki Volvo uderzył w wystające poza obrys naczepy pojazdu drzewo, a następnie zjechał na lewą stronę drogi i uderzył w barierę energochłonną i dźwiękoszczelną. W następstwie powyższego poniósł śmierć.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia p-ko Januszowi K.- jako oskarżonemu o to, że w okresie 24.10.2016r. – 26.10.2016 r. w Białymstoku jako lekarz chirurg SP ZOZ i w związku z tym mając obowiązek opieki nad pacjentem w/w Oddziału Stanisławem W. nie zachował należytej staranności podczas kwalifikowania Stanisława W. do zabiegu operacyjnego, czyniąc to na podstawie badania kolonoskopowego przeprowadzonego w dnia 31 sierpnia 2016 roku w Fundacji ….., podczas gdy rodzaj zgłoszonych dolegliwości prze pacjenta i negatywny wynik badania mikroskopowego wskazywał na potrzebę powtórzenia badania kolonoskopowego i ponownego pobrania wycinków, co doprowadziłoby do odstąpienia od zabiegu operacyjnego, czym nieumyślnie naraził  w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie przygotowawcze p-ko Pawłowi K. – podejrzanemu o to, że 14 stycznia 2018 roku ok. godziny 11.25 w Suwałkach w mieszkaniu naraził małoletniego syna Adama K., lat 6, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, ze znajdując się pod wpływem alkoholu, z wynikami : I-1,08 mg/i i II-1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, sprawował opiekę nad w/w małoletnim, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk.

Planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowienie kuratora dla małoletniego oraz wszczęto postępowanie dot. kontroli sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo p-ko, Grzegorzowi P. – jako podejrzanemu o to, że w dniu 7 lutego 208 roku, ok. godz. 10.00 w sklepie przy ul. Reja w Suwałkach usiłował dokonać rozboju na osobie sprzedawczyni Stanisławy P. w ten sposób, że używając przemocy polegającej na odepchnięciu i uderzeniu pokrzywdzonej w ramię doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie zamierzał zabrać w celu przywłaszczenia dziesięć paczek papierosów marki Rothmans o wartości 129,90 zł, lecz zamierzonego celu nie zrealizował wobec interwencji przypadkowej osoby, czym działał na szkodę Stanisławy P. oraz właścicielki sklepu Beaty S., tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw.  z art. 280 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.