Pomocne strony

 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

INFORMATOR zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – dostępny tutaj .

Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej

Zespoły Interdyscyplinarne funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego

Jednostki specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa podlaskiego

Placówki udzielające tymczasowego schronienia na terenie województwa podlaskiego

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Portal Orzeczeń

Portal informacyjny Sądów

Wykaz sądów

Czasopismo “Prokuratura i Prawo”

w wersji elektronicznej

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza danych

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

http://pokrzywdzeni.gov.pl/

Centrum Aktywności Społecznej “PRYZMAT” w Suwałkach

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

http://www.pryzmat.org.pl/

Dane kontaktowe do Ośrodków Pokrzywdzonych Przestępstwem funkcjonujących w województwie podlaskim

Plakaty

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

http://www.strada.org.pl/

Sąd Rejonowy w Suwałkach

http://www.suwalki.sr.gov.pl/

Sąd Okręgowy w Suwałkach

http://www.suwalki.so.gov.pl/

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

http://www.bialystok.sa.gov.pl/

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

ul. ul. Włókiennicza 32 , 15–464 Białystok,
tel. (85) 67 68 100
fax (85) 73 27 913
sekretariat@bialystok.pa.gov.pl http://www.bialystok.pa.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

http://www.ms.gov.pl/

Prokuratura Krajowa w Warszawie

http://pk.gov.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

www.oirp.bialystok.pl/wykaz-kancelarii.html

Lista kancelarii adwokackich

Lista biegłych sądowych przy SO w Suwałkach na 2018r.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach wg stanu na dzień 01.02.2017r.