PRZEMOC W RODZINIE

 

Kliknij w tekst aby obejrzeć interesującą informację

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia województwa podlaskiego

Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “NIEBIESKA LINIA”

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.

Przydatne linki

Ośrodki pomocy społecznej (województwo warmińsko-mazurskie)

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) w miastach grodzkich – miastach na prawach powiatu (województwo warmińsko-mazurskie).

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.).

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.